Listy regionů
14Bře/120

16. veletrh fiktivních firem na VASS Boskovice

Dne 15. března 2012 se bude na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích konat 15. veletrh fiktivních firem. Více nám o předmětu "Fiktivní firma" a veletrhu řekně paní Ing. Jitka Slámková, která je garantem celé akce.

Na naší škole se učí předmět „Fiktivní firma“ (fifi) již mnoho let. Mnohé napovídá fakt, že  15. března 2012 budeme organizovat již 16. veletrh fiktivních firem. Jsme v okrese Blansko jediná stření škola, která tuto akci organizuje. Jsme zapojeni do národní sítě fifi pod vedením CEFIF v Praze a do mezinárodní sítě EUROPEN jehož součástí CEFIF v Praze je. Žáci si naprosto reálným způsobem, tedy na reálných formulářích založí firmy, přičemž si sami mohou určit předmět podnikání. V posledních letech ale většinou sází na již osvědčené zavedené firmy po svých předchůdcích.

Pokud si studenti chtějí založit novou firmu, zasílají patřičné vyplněné formuláře do Prahy a pracovníci CEFIF buď formuláře přijmou a firmy oficiálně v rámci CEFIF založí, nebo je vrátí zpět, pokud není vše v pořádku. Žáci jsou pak nucení provést opravu a procedura se opakuje tak dlouho, dokud není vše jak má být. Když je firma úspěšně založena začnou se vytvářet propagační materiály – katalogy, letáky, vizitky… a začíná se obchodovat s ostatními firmami v síti CEFIF po internetové síti.

Veškeré obchodování, vystavování dokladů, vedení účetnictví, personalistika včetně mezd a platů, odvody daní, SP, ZP… je stejně reálné a na stejných formulářích jako v běžných firmách. „Pouze“ peníze a zboží či služby jsou fiktivní. Platby se realizují hotově nebo přes fiktivní banky. Veškeré skutečné písemnosti žáci posílají na fiktivní sociální správu, fiktivní zdravotní pojišťovnu, fiktivní finanční úřad, fiktivní živnostenský a obchodní rejstříky, které provozuje CEFIF v Praze. Jeho pracovníci formuláře kontrolují a v případě chyb vracejí.

Osobní kontakty navazují a obchody uzavírají na veletrzích fifi. Obvykle se naše firmy účastní kromě našeho veletrhu ještě dvou veletrhů fifi v Brně a jednoho veletrhu fifi v Olomouci. V roce 2010 se navíc žáci OA se svými firmami účastnili mezinárodního veletrhu fifi ve Vídni a týden na to mezinárodního veletrhu fifi v Praze.

Mimo těchto mezinárodních veletrhů se žáci OA a IE, díky tomu že naše škola spolupracovala v rámci projektů EdTWIN v oblasti výuky fiktivních firem se třemi školami ve Vídni, účastnili několika veletrhů a obchodních setkání ve Vídni. Zde kromě obchodování měli žáci možnost prokázat i své jazykové schopnosti při obchodování.

Setkávání na veletrzích je pro žáky stejně důležité jako „papírování“ v učebně fifi. Učí se komunikovat se zákazníky a úměrně tomu vystupovat.

Ing. Jitka Slámková, garant akce

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky