Listy regionů
2Dub/120

Andersenovská noc v Letovicích dozněla

Páteční odpoledne, kdy se měsíc březen nachýlil do svého závěru, zažívala letovická knihovna tradiční nával přijíždějících dětí s batůžky, spacáky, karimatkami, plyšáky a jinými důležitostmi pro tradiční pohádkovou noc již pošesté strávenou společně se všemi malými i velkými letovickými Anderseny. Většina již vlastní andersenovský průkaz, ti, kteří za námi přišli poprvé, museli splnit vstupní úkol a na chvilku se stali malými spisovateli, básníky či ilustrátory.

Letošní Noc s Andersenem v nových prostorách letovické knihovny zahájila situace přímo kriminální. Spolu se všemi dospěláky přilétla do knihovny vrána Oskar a nešťastně svým křikem všechny upozorňovala, že se stala loupež století, při které jí někdo ukradl těžce získa-ný kus sýra. Místnost, kde jej schovávala, byla zamčena a ona zahlédla jen něco oranžového. To však vůbec nebyla jednoduchá indicie, když knihovna se doslova oranžovou barvou hem-žila. Jednotlivé skupinky dětí, označené vylosovanými písmenky, se svými oranžovými pa-trony se tedy následně vydaly hledat další indicie vedoucí k zatím utajenému spisovateli noci, ale i pachateli, po letovickém náměstí. Putování dětí bedlivě sledovala i Městská policie Leto-vice, která se již od dětí dozvěděla o problému, který celou akci zahájil.

Po návratu zpět zástupci každé skupinky odevzdaly své záznamové listy se získanými informacemi ke kontrole (jednotlivé splněné úkoly byly postavy knih letošního pana spiso-vatele, jímž byl Josef Lada) a všichni se odebrali do jídelny SOŠ a SOU MŠP, kde se nám paní kuchařky postaraly o večeři, za což jim patří velký dík. Posilněni se opět všichni vrátili do knihovny, respektive do tělocvičny v prostorách městské knihovny (bývalá ZŠ na Tyršové ul.), kde společně s moderátorem večera lišákem Radovanem a se všemi liškami i lišáky se snažili rozluštit tzv. záhadu zamčené místnosti a oloupení vrány Oskara. Nakonec po vzájem-né dohodě jsme telefonicky požádali o pomoc strážníky Městské policie Letovice. Tito se ve velmi krátké době dostavili na místo činu a názorně všem předvedli, jakým způsobem se ohlašuje trestný čin, jak se zajišťují stopy při loupeži, jakým způsobem se oslovují případní pachatelé a co se po té děje se získaným materiálem. Přislíbili, že podají zprávu, podle které by malí detektivové mohli nalézt pachatele a děti se rozešly po knihovně splnit další z úkolů - představení své oblíbené knížky, kterou si přinesly a přípravu společného čtení jedné z říka-nek našeho spisovatele. Tuto jsme potom společně přečetli a vytvořili tak náš letovický rekord ve společném hlasitém čtení 90 malých a velkých Andersenů.

Noc s Andersenem v Letovicích

Náhle přišla telefonická zpráva, že na základě vyhodnocení všech získaných informací z místa činu je pachatelem jednoznačně lišák mající zrzavé vlasy. Okruh pachatelů se tedy snížil z 24 lišek a lišáků na čtyři lišáky a malí detektivové následně odhalili pravého pachate-le, u kterého i ukradený sýr nalezli. Už bylo jasné, že i odhalení spisovatele letošní Noci s Andersenem je na spadnutí a pomocí správného poskládání písmenek jednotlivých skupinek skutečně všem vyšel oblíbený a milovaný autor Kocourka Mikeše, Bubáků a Hastrmanů, bajek a říkanek - JOSEF LADA. Večer se tak pomalu ale jistě nachýlil ke svému závěru, vše jsme rozluštili, dětské tváře zářily radostí z dárku od policistů i spokojeností z vyřešení zape-klitého případu a všichni se připravili ke spánku ve svým spacákových pelíšcích, kterému samozřejmě předcházel ještě přečtený příběh O kocourku Mikešovi.

Ráno s sebou přineslo Mikešovu rozcvičku, hygienu a snídani, po té úklid pelíšků a vyhodnocení celé Noci s Andersenem 2012. Kontrolu dopadení pachatele ještě znovu provedl strážmistr Městské policie Letovice, společně jsme si přečetli ústřední bajku J.Lady O lišce a vráně zdramatizovanou obětí vránou Oskarem a pachatelem lišákem Alešem, rozdali jsme si pamětní listy, poděkovali autorce celého programu letošní báječné andersenovské noci paní knihovnici z dětského odd. Báře Bolomské a při dozdobení obrázky našeho stromu Pohádkov-níku jsme očekávali příchod rodičů.

Tak tedy šestá Noc s Andersenem je opět za námi. Tradičně nás spolu s dětmi však ještě letos čeká již rovněž tradiční Pohádková sobota v zámeckém parku a nebojte se, za rok nocování v knihovně posedmé!

Za všechny malé i velké Anderseny obrovský dík všem, kteří tuto akci spoluvytvářejí a kteří si stále dovedou hrát a prožívat příběhy knih pro děti.

                                                                                                       E. Hejlová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky