Listy regionů
12Dub/120

Informace ke změnám v autobusové dopravě při uzavírce silnice Kpt. Jaroše v Boskovicích

Z důvodu opravy kanalizace a vozovky bude v Boskovicích v období od 16. dubna 2012 do 8. srpna 2012 uzavřena ulice Kpt. Jaroše. Uzavírka bude rozdělena do dvou etap, přičemž v I. etapě je umožněn průjezd autobusů veřejné linkové osobní dopravy a ve II. etapě průjezd autobusů umožněn není. Níže uvádíme kompletní výčet změn a omezení, včetně umístění přemístěné zastávky linkové a osobní dopravy.

Časové rozdělení uzavírky na jednotlivé etapy:

16.4. – 2.5.2012  ETAPA I (vjezd BUS veřejné linkové os.dopravy povolen)

3.5. – 20.5.2012  ETAPA II (úplná uzavírka mimo vozidla stavby)

21.5. – 29.7.2012  ETAPA I (vjezd BUS veřejné linkové os.dopravy povolen)

30.7. – 3.8.2012  ETAPA II (úplná uzavírka mimo vozidla stavby)

4.8. – 8.8.2012  ETAPA I (vjezd BUS veřejné linkové dopravy povolen)

Umístění přemístěné zastávky linkové  osobní dopravy:

Pro BUS veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní bude v I. ETAPĚ uzavírky ( tj. od 16.4.-2.5.2012, od 21.5.-29.7.2012 a od 4.8 – 8.8.2012 ) platí:

 • ve směru ze zastávky Boskovice, aut.st. do zastávky Boskovice, 17. listopadu bude po celou dobu trvání této etapy uzavírky všem spojům linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a autobusům veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které najíždí do zastávky Boskovice, 17. listopadu jako do výchozí zastávky spoje, umožněn průjezd uzavřeným úsekem silnice II/150 ul. Kpt. Jaroše po křižovatku s ulicí 17. listopadu a odbočení z ulice Kpt. Jaroše na ulici 17. Listopadu
 • ve směru ze zastávky Boskovice, aut.st. do zastávky Boskovice, Sušilova ZŠ II bude po celou dobu trvání této etapy uzavírky všem spojům linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a autobusům veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které najíždí do zastávky Boskovice, Sušilova ZŠ II jako do výchozí zastávky spoje, umožněn průjezd po objízdné trase přes Masarykovo náměstí
 • autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které přijíždí do Boskovic od Prostějova a jsou vedeny po silnici II/150 přes uzavřený úsek silnice II/150 ulici Kpt. Jaroše na křižovatku ulic Komenského a Nádražní a dále na autobusové nádraží, budou vedeny po objízdné trase ulicemi Lidická – nám. 9. května – Hybešova – Sokolská – autobusové nádraží.

Pro BUS veřejné linkové dopravy osobní vnitrostátní ve II. ETAPĚ uzavírky ( tj. od 3.5. – 20.5.2012 a  od 30.7. – 3.8.2012 ) platí:

 • autobusové zastávky Boskovice, 17. listopadu budou dočasně přeloženy do dolní části Masarykova náměstí; kapacita (počet odjezdových stání) náhradních autobusových zastávek na Masarykově náměstí nebude menší, než je kapacita stávajících autobusových zastávek Boskovice, 17. listopadu
 • dočasné autobusové zastávky na Masarykově náměstí budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na nich vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které je budou obsluhovat
 • na dočasně zrušených autobusových zastávkách Boskovice, 17. listopadu bude vyvěšena informace, že tyto zastávky nejsou dočasně obsluhovány, a že jsou dočasně přeloženy na Masarykovo náměstí
 • po celou dobu trvání této etapy uzavírky budou moci autobusy linek veřejné linkové dopravy vnitrostátní, které budou využívat náhradní autobusové zastávky na Masarykově  náměstí, následně z nich  odjet  po  trase Masarykovo nám. – Sušilova – Šemberova – Nám.9. května – Hybešova
 • ve směru ze zastávky Boskovice, aut.st. do zastávky Boskovice, Sušilova ZŠ II bude po celou dobu trvání této etapy uzavírky všem spojům linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a autobusům veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které najíždí do zastávky Boskovice, Sušilova ZŠ II jako do výchozí zastávky spoje, umožněn průjezd po objízdné trase přes Masarykovo náměstí
 • autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které přijíždí do Boskovic od Prostějova a jsou vedeny po silnici II/150 přes uzavřený úsek silnice II/150 ulice Kpt. Jaroše na křižovatku ulic Komenského a Nádražní a dále na autobusové nádraží, budou vedeny po objízdné trase ulicemi Lidická – nám. 9. května – Hybešova – Sokolská – autobusové nádraží.

Odbor dopravy Městského úřadu upozorňuje, že tyto podmínky pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní platí po celou dobu trvání uzavírky silnice  II/150 tř. Kpt. Jaroše s výjimkou dne 1.5.2012 ( od 6.00 hod. – 20.00 hod.), kdy bylo odborem dopravy MěÚ Boskovice v souvislosti s konáním běhů na území města Boskovice vydáno rozhodnutí o uzavírce pod č.j. SMBO 4349/2012 DOP.

V souvislosti s touto jednodenní úplnou uzavírkou Masarykova náměstí platí pro veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní toto:

 • všem spojům veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které dle schválených jízdních řádů zastavují v zastávce Boskovice, Sušilova ZŠ II  bude umožněn průjezd po objízdné trase Kpt. Jaroše – 17. listopadu – Hybešova – nám. 9.května – Lidická a obsluha zastávky Boskovice, 17. listopadu náhradou za zrušenou obsluhu zastávky Boskovice, Sušilova ZŠ II
 • všem spojům linkové osobní dopravy, které nezastavují v zastávce Boskovice, Sušilova ZŠ II a jejichž trasa je vedena z autobusového nádraží Boskovice po ulici Nádražní a dále po silnici II/150 ve směru na Prostějov bude umožněno vedení po objízdné trase autobusové nádraží – Nádražní – Sokolská – Hybešova – nám. 9. května – Lidická

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky