Listy regionů
13Dub/120

Město Blansko vyhlašuje anketu na téma „Firma roku, živnostník roku“

Město Blansko vyhlašuje soutěž, kterou se vyhodnocují podnikatelé, kteří v roce 2011 dosáhli vysokého uznání blanenské veřejnosti v oblasti výroby a služeb.

Cílem soutěže je ocenit a poskytnout mediální podporu nejlepším podnikatelům, výrobcům a poskytovatelům služeb, kteří se v roce 2011 prezentovali progresivními výrobky, dosáhli úspěchu při budování firem a dlouhodobě nabízejí kvalitní služby.

Nominujte firmu jednoduše a rychle.
Vyplňte elektronický formulář

Soutěž je určena:

 • pro podnikající fyzické osoby s místem podnikání v městě Blansko a
 • pro podnikatele – právnické osoby do velikosti 50 zaměstnanců se sídlem firmy v Blansku.

Soutěž se vyhlašuje se ve dvou kategoriích, a to:

 • živnostník roku a
 • podnikatel roku

Podmínky soutěže:

 • V kategorii Živnostník roku může být nominován výrobce zboží nebo poskytovatel služeb s živnostenským oprávněním, fyzické osoby.
 • V kategorii Podnikatel roku se nominují právnické osoby, výrobci nebo poskytovatelé služeb a firmy, zabývající se vývojem moderních technologií.
 • Soutěže se může zúčastnit živnostník nebo podnikatel působící na trhu minimálně 2 roky.

Návrhy na nominaci

Nominaci mohou podávat jak sami podnikatelé, tak jejich spolupracovníci a občané města Blanska. Přihláška se podává na nominačním formuláři, který lze stáhnout zde:

získat ve Zpravodaji města Blanska nebo v papírové podobě v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na formuláři je nutno stručně uvést zdůvodnění nominace nebo podnikatelský příběh.

Nominovaný podnikatel musí před vyhodnocením soutěže doložit čestné prohlášení, že nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění.

Návrhy na nominaci se podávají do 15. května 2012, a to:

 • vyplněním formuláře na webových stránkách
 • vhozením vyplněného formuláře do boxu v Informační kanceláři Blanka
 • zasláním vyplněného formuláře na adresu Městský úřad v Blansku, náměstí Svobody 3, 678 24 Blansko, označení zásilky „Firma roku“
 • Navrhovatel může navrhnout pouze jednu nominaci v kategorii „Živnostník roku“ a jednu nominaci v kategorii „Podnikatel roku“

Vyhodnocení soutěže

Nominace bude posuzovat porota tvořená zástupci Města Blansko, Obecního živnostenského úřadu Blansko, Hospodářské komory Blansko a Úřadu práce ČR. Hodnocení bude zohledňovat zejména podnikatelský příběh nebo zdůvodnění navrhovatele, zkušenosti navrhovatelů s kvalitou výrobků a úrovní poskytovaných služeb a rovněž stabilitu fungování firmy.

V rámci soutěže se uděluje ocenění třem nejlepším nominovaným v kategorii Živnostník roku a třem nominovaným v kategorii Podnikatel roku.

Vyhlášení výsledků bude provedeno veřejně v červnu 2012.

Zdroj: www.blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky