Listy regionů
9Dub/120

Pozvánka na chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze shlédnout na chovatelských přehlídkách, kde lze vidět nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2011/2012 uspořádá Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice v kulturním sále městyse Černá Hora. Chovatelské přehlídce bude předcházet svoz trofejí a jejich odborné hodnocení dne 11. a 12. dubna 2012. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky.

Chovatelská přehlídka bude následně otevřena pro veřejnost ve dnech 13. a 14. dubna v době od 9:00 do 18:00 hodin a dne 15. dubna v době od 8:00 do 11:30 hod. Na území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází celkem 28 honiteb, ze kterých budou na přehlídce nejvíce zastoupeny trofeje srnce obecného, dále zde návštěvníci uvidí i trofeje muflonů, kňourů, daňků skvrnitých a jelenů evropských.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky