Listy regionů
23Dub/120

Rada města Boskovice odsouhlasila záměr projektu Duchovní dědictví Boskovicka – mosty porozumění

Projekt navazuje na 1. etapu oprav budovy Rezidence, kde sídlí Muzeum Boskovicka. Myšlenkově navazuje na dlouhodobě realizované programy a akce z oblasti náboženské kultury (výstavy, prezentace, besedy, propagace náboženských staveb, publikační činnost), které  se setkávají s velkým zájmem veřejnosti. Ukázala se tak potřeba širšího projektu, který by obsáhl jak unikátní muzejní i soukromé sbírky (malby na skle, modlitební knížky, soukromá sbírka svatých obrázků), tak také náboženské stavby. Projekt reaguje také na potřebu vytvoření kulturně-vzdělávacích programů pro, v oblasti náboženství různě poučenou, veřejnost (významný je zejména zájem škol o témata z oblasti křesťanské kultury).

Cílem projektu je technické zhodnocení budovy Muzea Boskovicka, zlepšení infrastruktury Muzea Boskovicka v oblasti zázemí pro ochranu a dokumentaci sbírek, včetně dokladů náboženských kultur regionu a vybudování expozic  Duchovní dědictví Boskovicka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Následovat bude  zpracování libreta expozice Duchovní dědictví Boskovicka – Mosty porozumění. Pro tento dokument je zásadní, že město Boskovice a region Boskovicko mají silnou náboženskou tradici. Dokládají to významné náboženské stavby (kostel sv. Jakuba většího s unikátními renesančními náhrobky, synagoga, evangelický kostel, další církevní stavby v regionu). V Boskovicích je také městská památková zóna, jejíž součástí je židovská čtvrť s řadou dochovaných původních staveb. Boskovice jsou zajímavé také souborem šlechtických budov – původně středověký hrad, empírový zámek a navazující budovy hospodářského dvora, skleníku, jízdárny, hraběcí rezidence.

Je důležité, že s Boskovicemi a Boskovickem je spjato také mnoho pro náboženskou kulturu významných osobností  - Tas z Boskovic, Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizl, Abraham Placzek, Machcít ha Šekel, z dalších osobností především Tomáš Špidlík, dále také Alois Slovák, Alois Krchňák a řada dalších.

Významnou roli hraje, že se Boskovice nacházejí v blízkosti několika poutních míst (Sloup, Křtiny, Jaroměřice, Vranov).

Projekt byl po mnoha jednáních s významnými osobnostmi nazvali Duchovní dědictví Boskovicka - mosty porozumění, aby byla možnost expozici pojmout ekumenicky s ohledem na historii Boskovicka. Historie našeho města a regionu je spojena s několika náboženskými kulturami – židovskou, římsko - katolickou a evangelickou.

K záměru projektu se kladně vyjádřili (formou písemné dohody o spolupráci) zástupci Centra Aletti v Olomouci, Palackého univerzity v Olomouci, Biskupství brněnského, Matice velehradské, Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Jihomoravského kraje, Federace židovských obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Gymnázia Boskovice, Občanského sdružení – Orel jednota Boskovice, Poutního místa Křtiny. Jednání probíhají s farnostmi na území města a dalšími možnými partnery.

Projekt byl předložen Ministerstvu kultury ČR a bylo nám doporučeno směřovat žádost o dotaci do Norských fondů.

Nejbližší významnou akcí spadající do oblasti duchovního dědictví  bude beseda s názvem "Kardinál Špidlík mezi námi" u příležitosti druhého výročí úmrtí Otce kardinála. V minulém roce jsme vzpomínkovou akci zaměřili na vzpomínky rodiny a našich občanů. Letos jsem oslovila Doc. Michala Altrichtera SJ, z Centra Aletti, který se s námi podělí o svoje vzpomínky na to, co s Otcem kardinálem prožil ať v naší republice nebo v Římě. Jako doprovodný program připravujeme výstavku knih kardinála Špidlíka a  menší kulturní program. Akce se bude konat 8. 5. od 15.00 v sále Muzea Boskovicka.

Ing. Jaromíra Vítková

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky