Listy regionů
11Kvě/120

Nízkou fluktuací zaměstnanců se nemocnice přibližuje evropskému průměru

 

Výsledky personálního oddělení boskovické nemocnice ukazují výrazné snížení fluktuace zaměstnanců.  Procento fluktuace zaměstnanců v nemocnici je nižší, než průměr v České republice, který je nyní 15,8 %.

„Oproti loňskému roku se snížila fluktuace zaměstnanců téměř o pět procent. Výrazně se snížil počet výpovědí zaměstnanců a nemocnice je personálně dlouhodobě stabilizovaná, což je jeden za znaků dobrého fungování,“ popisuje ředitel boskovické nemocnice Rostislav Verner. V roce 2009 dosahovala fluktuace 16,5 %, v roce 2011 to bylo 15,9 % a vloni už jenom 11 %. „Fluktuace zaměstnanců v Evropě je průměrně 9,1 %, takže pokud bude klesající tendence pokračovat, přiblížíme se evropskému průměru,“ dodává náměstkyně pro ekonomiku a správu Jolana Vinická.

Dobré hospodářské výsledky se promítají do odměňování a benefitů zaměstnanců

Vedení nemocnice klade důraz na péči o zaměstnance a neustálé zlepšování pracovního prostředí. Zaměstnanci oceňují odměny za hospodářské výsledky.

„Podle ekonomické situace nemocnice korigujeme i odměňování zaměstnanců. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli ve svém zaměstnání spokojeni po všech stránkách, protože jejich pohoda se potom promítá do péče o pacienty. Připravujeme také různé slevové akce pro naše zaměstnance, například slevy na operace křečových žil nebo jednorázové slevy do nemocniční lékárny, snažíme se také o stmelování kolektivu, letos jsme připravili první reprezentační ples, který měl skvělé ohlasy, a také organizujeme Dětské dny pro děti našich zaměstnanců. Velký důraz také klademe na podporu dalšího vzdělávání,“ vyjmenovává ředitel Verner a dodává, že spokojenost zaměstnanců je vidět právě v personálních výsledcích.

Významnou součástí podpory zaměstnanců jsou příspěvky na školení a vzdělávací kurzy a také podpora účasti na zdravotnických kongresech.

 Míra fluktuace má v boskovické nemocnici trvale klesající tendenci.

 

V roce 2011 ve srovnání s loňským rokem došlo k podstatnému snížení ukončení pracovních poměrů dohodou a výpovědí ze strany zaměstnance.

Důvody ukončení pracovního poměru:

2009

2010

2011

 - odchod do starobního nebo invalidního důchodu

12

6

5

 - skončení PP uplynutím sjednané doby

21

10

9

 - zrušení PP ve zkušební době

16

11

7

 - dohoda bez udání důvodů

13

32

18

 - výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů

18

20

15

 - výpověď ze strany zaměstnavatele

1

1

2

 

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky