Listy regionů
15Kvě/120

Povinnost hradit poplatky v Letovicích

Městský úřad Letovice, finanční odbor, připomíná poplatníkům, kteří dosud neprovedli platbu poplatku za domovní odpad, že splatnost poplatku za rok 2012 je 31. května 2012. Pro uplatnění osvobození z poplatkové povinnosti je třeba podat žádost. Jedná se například o 4. a další dítě do 15 let ve společné domácnosti, pobyt v zahraničí delší než 6 měsíců…

Žádáme ty, kteří dosud neuhradili poplatek ze psů za rok 2012, splatný 15. února, aby platbu provedli obratem.

Obracíme se na ty, kteří dosud neuhradili poplatky za minulé roky, aby své závazky ihned vyrovnali.

Platbu můžete provést hotovostně v pokladně Městského úřadu Letovice nebo převodem na účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním symbolem (občané s trvalým pobytem zadají variabilní symbol rodné číslo každé osoby v domácnosti, rekreační objekty zadají variabilní symbol, který jim byl přidělen).

Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své ohlašovací povinnosti a platby poplatků.

MěÚ Letovice

Zdroj: www.letovice.net

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky