Listy regionů
18Kvě/120

Vývoj kriminality ÚO Blansko v roce 2011

V květnovém čísle Listů regionů jsme informovali o policejních statistikách ÚO Blansko za rok 2011. Zde přinášíme statistická data společně s dalšími zodpovězenými otázkamy od plk. Mgr. Zdeňka Grénara, které se do novin nevešly.

Komentář plk. Mgr. Zděňka Grénara:

U násilných trestných činů ubylo v roce 2011 objasněnosti případů oproti roku 2010 o 8,18 %. Znamená to, že má Blanenská policie problémy s vyšetřováním těchto trestních činů? Proč je zde tak velký propad úspěšnosti?

Nejprve bych chtěl upřesnit, co do této kategorie spadá. A jak již samotný název napovídá, jedná se o trestné činy, které směřují na osobní integritu člověka a jeho majetek, včetně útoků proti životu a zdraví. Sem řadíme především loupeže, úmyslné ublížení na zdraví, rvačky, nebezpečné vyhrožování, týrání osoby žijící ve společné domácnosti, ale i trestné činy na úseku ochrany domovní svobody, což neznamená nic jiného, než když někdo neoprávněně vnikne do domu, bytu, rekreační chaty apod. Pokud se týká samotného nápadu těchto trestných činů, tak trend nemá, jak vyplývá ze statistik za poslední 4 roky, nějakou kolísající tendenci, pohybujeme se v průměru kolem 110 trestných činů za rok. K otázce poklesu objasněnosti mohu pouze sdělit, že došlo k poklesu právě u trestných činů Úmyslné ublížení na zdraví, v roce 2010 evidováno 20 případů, objasněno 16 = 80 %, oproti tomu rok 2011 bylo evidováno celkem 21 případů, objasněno bylo 14 = 66,67 %. Jak je vidět, došlo k poklesu, po převodu na reálná čísla, o dva objasněné skutky méně, ale nápad byl o jeden vyšší. Navíc se na případech, které nejsou objasněny, i nadále intenzivně pracuje a zejména u případů, které nastanou ke konci kalendářního roku, tak se daří tzv. „doobjasňovat“ v následných měsících, což se, v uvedených statistických číslech, dále neobjevuje. Tudíž hovořit třeba o nějakém poklesu objasněnosti, případně i trendu poklesu objasněnosti, se nedá.

Obdobný pokles objasněných případů v roce 2011 oproti roku 2010 můžeme sledovat i u majetkové trestné činnosti, čím to bylo způsobeno?

Pokud se týká majetkové trestné činnosti, tak sem můžeme zařadit především krádeže vloupáním (domů, bytů, rekr. chat, prodejen, trezorů, restaurací, kiosků, škol a ostatních) a dále krádeže prosté (kapesní, na osobách, věcí a součástek z motorových vozidel, krádeže jednostopých a dvoustopých mot. vozidel, věcí během jízd v DP, jízdních kol apod.). Porovnáním nápadu a trendu vývoje této kriminality za poslední čtyři roky, byl největší nárůst zaznamenán v roce 2008, za poslední dva roky je nápad téměř totožný (2010 – 888 skutků, 2011 – 884 skutků). Z hlediska vývoje objasněnosti a rozdílu mezi rokem 2010 a 2011, můžeme konstatovat, že došlo k poklesu u objasněných případů vloupání a to o 8,23 %, což v převodu na reálná čísla znamená objasněno méně o 28 případů. V porovnání objasněnosti právě za poslední čtyři roky, došlo v loňském roce k tomuto mírnému poklesu, což však nelze přičítat nějakým zvláštním okolnostem a rovněž to prozatím nenaznačuje nějaký špatný vývojový trend v oblasti objasněnosti těchto trestných činů. Samozřejmě jistý podíl na menší objasněnosti může mít i skutečnost, že Policie ČR jako taková již třetím rokem nedoplňuje početní stavy, dochází k přirozenému úbytku policistů a to jak v přímém výkonu na ulici, tak i v počtu např. kriminalistů, kteří se právě podílejí na objasněnosti jednotlivé trestné činnosti.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky