Listy regionů
6Kvě/120

„Žijeme spolu!“ aneb „Kdo je bližní v nouzi?“

Oblastní charita Blansko pořádala 26. a 27. dubna 2012 ve Křtinách u Brna regionální konferenci k dvacátému výročí znovuobnovení své činnosti. Hlavními tématy konference byly oblasti věnované rodinám, seniorům, sociálně znevýhodněným osobám a lidem v krizových situacích. „Zkušenosti ze své práce přiblížili zástupci charity, Jihomoravského kraje, místních samospráv i pozvaní odborníci a další významní hosté. Podařilo se nám propojit regionální záležitosti s krajskými a činností Oblastní charity Blansko a ukázat, jak si může občanská společnost a různé instituce vzájemně pomáhat,“ říká ředitelka Oblastní charity Blansko Jana Sedláková.

Dvoudenní konference proběhla za účasti necelé stovky posluchačů z řad pracovníků sociální sféry i politiků menších obcí. Svoji činnost představilo v předsálí občanské sdružení MAS Moravský kras a projekty Rodinné pasy a SeniorPas. Prezentoval se i projekt SeniorPoint, jehož cílem je podporovat seniory a jejich zapojení do aktivního života.

„Čtvrteční koncert Hradišťanu v jeskyni Výpustek byl jedním z doprovodných programů konference. Zájem o něj byl tak obrovský, že všechny vstupenky byly rozebrány již v předprodeji,“ řekla Sedláková a dodává: „Atmosféra koncertu v jeskyni byla úžasná, velmi také děkujeme Hradišťanu za porozumění smyslu pomoci lidem v nouzi.“ V pátek v osm hodin ráno se konala mše svatá v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách spojená s krátkou exkurzí. Na závěr konference navštívili zájemci arboretum ve Křtinách.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky