Listy regionů
5Čvn/120

Občanské sdružení Chrudichromský šípek se představuje

Občanské sdružení Chrudichromský šípek vzniklo začátkem roku 2012 s cílem pořádat kulturně společenské akce nejen pro občany Chrudichrom. Jako začínající nezisková organizace je sdružení plně závislé na sponzorských darech, dobrovolných příspěvcích a dotacích.

IČO: 22757775

Kontakty:

Iva Unčovská, Chrudichromy 71, 680 01 Boskovice

Radomíra Měkutová, Chrudichromy 55

e-mail: sipek.chrudichromy@seznam.cz

Chrudichromy v proměnách času

Prvním počinem sdružení byla výstava dobových fotografií z historie Chrudichrom, která se konala v kulturním domě ve dnech 21.-28. dubna 2012. Do příprav a realizace se zapojila celá řada ochotných spoluobčanů, Obec Chrudichromy a TJ Sokol.

Zahájení se zúčastnilo více než 100 lidí, místních i bývalých spoluobčanů. Pozvání přijala i místostarostka města Boskovice, ing. Jaromíra Vítková a ředitelka Muzea Boskovicka, Mgr. Dagmar Hamalová. Záštitu nad výstavou převzal senátor Parlamentu ČR, ing. Stanislav Juránek. V kulturním programu krásně zahrál na housle syn řídícího učitele Josefa Kotoučka, pan Zdeněk Kotouček, za doprovodu K. Sedládkové z Boskovic.

K vidění byly hlavně fotografie z první poloviny 20. století – podoba obce, významní rodáci, křížky a kaplička, škola, ochotnické divadlo, rodinný život, zemědělství, Sokol. Orel, SDH, myslivost. Dětem byl věnován panel Na dvorku, zabavily se i kreslením a skákáním v nafukovacím hradu.

Nejen dětem byly určeny omalovánky s obrázky a krátkými texty z historie Chrudichrom -rodičům a prarodičům připomenou jejich vlastní zážitky, o které se mohou podělit s dětmi.

Spokojení návštěvníci si odnášeli mnoho dojmů nejen z vystavených fotografií, dokumentů a kronik, ale i z přátelského posezení se sousedy a známými a z občerstvení, které mj. připravily místní ženy. Hlavním sponzorem výstavy byla Obec Chrudichromy.

15. září 2012 plánuje Chrudichromský šípek uspořádat jarmark drobných výrobků a zemědělských výpěstků a dějepisnou přednášku se vztahem k Chrudichromům.

V případě pozitivních ohlasů bude v podobném duchu pokračovat i v příštím roce.

Uvítáme Vaše podněty a nápady, co by Vás zajímalo a co bychom mohli společně podniknout příště (výstava, beseda, divadlo, tvořivá dílna, vycházka ….)

Iva Unčovská a Radomíra Měkutová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky