Listy regionů
8Čvn/120

Pozvánka na veřejné zasedaní zastupitelstva města Letovic

Starosta města Letovic svolává veřejné zasedání zastupitelstva města dne 14. června 2012 v 16 hodin v sále KD Letovice – ul. Nová 1.

Program zasedání :

1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 15. března do 14. června 2012
4. Dispozice s majetkem města Letovice
5. Hospodaření města Letovice za I. – IV./2012
6. Závěrečný účet města Letovice za rok 2011
7. Zřizovací listina SDH Letovice
8. Mimořádná splátka úvěru – bytový dům J. Haška 14, 16
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky