Listy regionů
9Čvc/120

Nemocnice Blansko pořídila nový přístroj na hojení ran

Logo nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko zakoupila přístroj V.A.C. Therapy, který je technickou novinkou sloužící k urychlení hojení ran. Přístroj blanenská nemocnice pořídila ve dvou variantách – jednak profesionální (V.A.C. ATS), který je určen zejména pro klinickou praxi a je vhodný pro imobilní pacienty, tak i druhou verzi přístroje (V.A.C. Freedom), který je využíván pro léčbu pacientů mobilních.

V čem spočívá nový způsob hojení ran pomocí tohoto přístroje?

Hojení ran je v medicíně často skloňovaným problémem, a to hlavně z důvodu četných komplikací u pooperačních ran, ran chronických, ale i akutních. Stále více se prosazuje trend „vlhkého hojení ran“, protože rány se daleko rychleji a lépe hojí v přirozeném, tedy vlhkém, prostředí. Dalším stupněm v léčbě hojení ran je právě technologie V.A.C. Therapy, pomocí níž dochází k efektivnímu hojení ran akutních, traumatických i chronických.

Celý systém tohoto moderního hojení ran je založen na kontrolovaném a lokalizovaném podtlaku, který je vyvíjen přímo na ránu a urychluje tvorbu nového tkaniva. Podtlak pomáhá uzavírat ránu a pomocí specializovaného odsávacího zařízení z ní odvádí přebytečný tkaninový mok a exudát. Tím snižuje množství bakterií v ráně. Dodávaným podtlakem se rána uzavírá, zvyšuje se prokrvení pokožky a stimuluje se růst granulačního tkaniva.

Na jaké typy ran je tento přístroj vhodný?

Tento přístroj lze použít jak u mobilních pacientů, tak u pacientů upoutaných na lůžko. Je možné s jeho pomocí hojit rány akutní (traumatické, hluboké popáleniny, transplantáty a štěpy) tak i rány chronické (tlakové vředy, diabetické rány, bércové vředy, arteriální vředy).  Přístroj se používá na rány všech velikostí.

Jaké jsou největší přednosti přístroje V.A.C. Therapy?

Přístroj vede k další modernizaci Nemocnice Blansko. Moderní způsoby léčby myslí daleko více na komfort a bezpečí nejen pacienta, ale i lékařů a sester, kteří pomocí moderních technologií péči poskytují. Nezanedbatelnou předností tohoto způsobu hojení ran je vedle rychlejšího efektu léčby i celkově nižší náklad na poskytovanou léčbu – léčba trvá kratší dobu a větší procento ran považovaných za neléčitelné se nakonec podaří zcela zhojit, zkracuje se doba hospitalizace u pooperačního hojení ran, což je nejen ekonomickým přínosem, ale v dnešní době největším přínosem zejména pro pacienty.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí Nemocnice Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky