Listy regionů
12Čvc/120

Výstavba autobusových zastávek na ul. Bezručově v Blansku

Zrušením autobusového nádraží u podniku Metra se velmi zhoršila dopravní obslužnost MHD v této lokalitě a prodloužila se docházková vzdálenost na linkové spoje. Přípravy na vybudování nových zastávek na ulici Bezručově pokračují.

Jak již proběhly informace v tisku začátkem letošního roku, bylo autobusové nádraží u podniku Metra zrušeno. Vlastník pozemku a zpevněných ploch dal dopravci výpověď. Tím se velmi zhoršila dopravní obslužnost MHD v této lokalitě díky chybějící zastávce a současně se prodloužila docházková vzdálenost na linkové spoje, které musí využívat zastávky až na ulici Poříčí.

Město Blansko má zájem tuto, pro občany nepříjemnou, záležitost vyřešit vybudováním nových zastávek v tomto území. Jedinou možností pro zřízení nových zastávek je místo mezi Středním odborným učilištěm a bývalým Svazarmem.

Podle požadavku dopravce a Dopravního inspektorátu PČR je vypracován projekt na rozšíření komunikace o tzv. záliv pro dva autobusy na každé straně silnice. Současně s tím musí dojít i k výškové úpravě přilehlých chodníků a přeložce inženýrských sítí, nyní vedených v zelené ploše vedle komunikace.

V současné době projektant dokončuje hlukovou studii, kterou požaduje hygiena a město projednává záměr s vlastníky okolních pozemků, kteří budu účastníky stavebního řízení. Po získání jejich souhlasu a schválení výstavby stavebním úřadem bude moci být stavba zahájena.

Předpokládáme, že se vše podaří vyřešit do konce tohoto roku.

odbor komunální údržby

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky