Listy regionů
20Zář/120

Nová stálá expozice Muzea Boskovicka byla slavnostně otevřena

Dne 12. září 2012 byla za účasti více než 250 návštěvníků otevřena nová stálá expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene. Otevření expozice se zúčastnili zástupci vedení Města Boskovice – starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek, místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a druhý místostarosta Dominik Božek.  S novodobou historií Muzea Boskovicka a s financováním projektu stálé expozice přítomné seznámila Ing. Jaromíra Vítková. Zaměření expozice a navazující programy pro návštěvníky přiblížila ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Součástí doprovodného programu byla hudba v podání Jiřího Slavíčka a jeho přátel, výstava věnovaná novodobé historii muzea v letech 1992 – 2012, nebo projekce regionálních dokumentárních filmů v multifunkčním sále.  Slavnostní den svou účastí podpořili zástupci Jihomoravského kraje, obcí v regionu, zástupci Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, zástupci Národního památkového ústavu, zástupci jihomoravských muzeí, přestavitelé Federace židovských obcí  ČR, Židovské obce Brno a dalších institucí.

V nové stálé expozici se návštěvníci seznámí s přírodou Boskovicka, expozice představuje bohaté pravěké nálezy, přibližuje historii města a regionu. Zaujme také část věnovaná židovským osobnostem regionu. Při slavnostním otevření se největší pozornosti těšily ojedinělý bronzový depot, jehož součástí jsou dvě kompletně dochované bronzové spony, maketa Boskovické bible s navazující písařskou dílnou, torzo více než čtyři metry dlouhého renesančního praporu, či ozvučený vyřezávaný model části města.  Pro návštěvníky jsou připraveny omalovánky, přístupnou formou zpracované pracovní listy pro děti, průvodce pro nevidomé a slabozraké a další informační materiály.

Na nové stálé expozici se podíleli odborní pracovníci Muzea Boskovicka a specialisté na regionální témata Boskovicka  Mgr. Petr Vitámvás, Mgr. Roman Malach, Mgr. Jiří Řezníček, RNDr. Hynek Skořepa, PhDr. Antonín Štrof, Mgr. Zuzana Jarůšková, Ing. Arch Jaroslav Klenovský. Nová stálá expozice vznikala ve spolupráci s předními odborníky – restaurátorkou textilu Vendulou Otavskou, pracovníky Metodického centra konzervace Technického muzea Brno pod vedením Ing.Alenou  Selucké, oddělením dokumentace tyflopedických informací Technického muzea Brno Mgr. Eliškou Hluší. Na přípravě expozice se odbornými  radami podílelo také metodické centrum muzejní pedagogiky vedené Mgr. Tomášem Drobným.  Rekonstrukce budovy a úprava interiérů byla průběžně konzultovány s pracovníkem Národního památkového ústavu  Mgr. Martinem Čihalíkem. Navíc se podařilo spolupracovat s místními řemeslníky. Řezbář Jiří Vraj z Kořence zhotovil  vyřezávaný model části města, švadlena Lenka Huzlíková vyrobila kopii dámských šatů z konce 19. století, kopie pravěkých nástrojů zhotovil Petr Rajnoch ze Sudic, písařskou dílnu připravila Monika Oujeská z knihařství Oujeský z Boskovic . Celkový výtvarný dojem expozice umocňují výtvarnicí Janou Bayerovou zhotovené malby a ručně psané texty.

Autory architektonického řešení expozice jsou Ing. Arch. Pavel Šimeček, Veronika Skálová a Mgr. Dagmar Hamalová.

Slavnostní otevření expozice se uskutečnilo v rámci oslav  1. písemné zmínky o Boskovicích a v rámci Dnů evropského dědictví. Nová stálá expozice byla součástí projektu Brána k památkám – Poklady Boskovicka – návštěvnické centrum Muzea Boskovicka. Tento projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu.

Expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene je otevřena denně kromě pondělí, ve všední dny od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 13.00 do 17.00 hodin. Zájemci si mohou objednat prohlídku expozice s výkladem.

Dagmar Hamalová, Muzeum Boskovicka

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky