Listy regionů
14Zář/120

Regenerace sídliště Hybešova v Boskovicích

Víceúčelový sál Městského úřadu v Boskovicích slouží převážně jako obřadní síň, k jednání zastupitelstva a schůzím s občany. Jedno takové shromáždění s obyvateli sídliště na Hybešově ulici se konalo tuto středu odpoledne. A proč přišli lidé právě z této lokality? Jednalo se totiž o jejich budoucnost, tedy přesněji, jak bude vypadat jejich sídliště a životní prostředí ve kterém bydlí v následujících letech. Protože městský úřad v Boskovicích není zvyklý jednat o „nás bez nás“, svolali představitelé města veřejnou schůzi.

I přes pěkné počasí byl o besedu ve středu 5. září velký zájem. S občany přišel celou problematiku probrat odborník Ing. architekt Jiljí Kučera, v jehož konstrukční kanceláři se celý projekt nové podoby sídliště vytváří. Je třeba připomenout, že tato městská část se budovala na počátku sedmdesátých let a dnes již mnohé dosluhuje a také nevyhovuje současným požadavkům. Z toho důvodu je třeba provést zásadní změny. Město má jistou představu dle návrhu Ing. architekta Kučery, ale bez úzké spolupráce s tamními občany taková rozsáhlá akce uskutečnit nelze.

„Vážené dámy, vážení pánové,“ uklidnila prozatím volnou besedu místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „Zahajuji dnešní v pořadí druhé setkání k řešení prostoru sídliště Hybešova. Ing. architekt Jiljí Kučera reagoval na připomínky, které zde zazněly na prvním setkání s občany 20. června tohoto roku. Ve spolupráci s Ing. architektem Petrem Zouharem projekt upravili a zohlednili zde Vaše připomínky v návaznosti na požadavky Odboru životního prostředí. Současně Vám představím jeho vedoucího Ing. Vladimíra Henka, jenž je zde přítomen a jeho spolupracovníky Ing. Leonu Fialovou, Jaroslavu Klíčovou. Za odbor majetkový je zde Ing. Petr Vychodil a Ing. Milan Sivera za odbor tajemníka. Všichni zmiňovaní na projektu spolupracovali. Nyní prosím o představení nové verze Ing. architekta Kučeru.“ „Já jen stručně zopakuji, že vzniknul takzvaný problémový výkres, kde je vše potřebné zaneseno a podle něj se vychází. Jsou zde zásadní věci se týkají chodníků, silnic a zeleně.“ Ing. Architekt Kučera pak podrobně rozebral jednotlivé problémy. Vzhledem k současnému rozvoji bylo hned v první variantě pamatováno na rozšíření a doplnění parkovacích míst asi o 36 ve vhodných částech sídliště, rozmístění kontejnerů na odpady a snadný přístup k nim. Velká pozornost byla věnována doplnění chodníků a ramp do míst, kde lidé svévolně ničí trávníky a prošlapávají si tam cestičky. Varianta druhá je již dokonalejší, především zvyšuje počet parkovacích ploch, doplňuje zeleň stromořadím podél hlavního pěšího tahu, počítá s hracími plochami, pískovišti pro děti a lavičkami. Nejnovější třetí varianta, kvůli které se schůze konala, je v podstatě upravená verze dvě. Došlo k odebrání parkovacích míst, kde je kvalitní zeleň a ta má přednost. Je doplněno osvětlení a u posledního domu se již nepočítá s rampou pro pěší. „Kvůli vzácnému stromu jsme ubrali dvě parkovací stání a na konci bloku museli ustoupit teplovodu. Ubylo tedy šest parkovacích míst, pokračoval ve výkladu Ing. architekt Kučera.“ Ve třetí variantě se řešil důležitý bod a tím je odpadové hospodářství pro vysoký dům lidově zvaný „věžák“. Poté Ing. architekt Kučera ještě ukázal pro představu několik reálných obrázků, jak by vše mělo ve skutečnosti vypadat. Například rampy a kryté prostory pro kontejnery. V tomto textu nemá smysl zabíhat do podrobností, až bude vše definitivně uzavřeno, mapy a náhledy budou zveřejněny na webu města.

„Děkuji za představení varianty tři,“ pokračovala v besedě místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a nyní otevírám diskusi.“ Podnětné připomínky k zamyšlení přednesli právě tamní obyvatelé, kteří nejlépe vědí, co je pálí. Nejvíce je trápí pohyb lidí mimo chodníky, kdy ničí trávník. Tomu by právě měly zabránit uvažované živé ploty. Ovšem než vyrostou, měly by tam být nějaké zábrany. Pak lidem hodně vadí tma v bytech od starých bohatě rozvětvených borovic. Nejhorší situace je do ulice Hybešovy v přízemních bytech, kde i přes den je někdy potřeba svítit. V plánu se uvažuje likvidace přestárlých porostů. Jejich prořezání nic neřeší, muselo by se každé dva roky opakovat. Stromy lze i vykácet a vysadit nové. Jenže než dorostou, půjde hluk z ulice a prach přímo do oken. Velmi diskutované byly rampy a schody. V zimě jsou šikmé plochy se zábradlím bezpečnější než neudržovaná namrzlá schodiště. A též maminky s kočárky se tudy snáze dostanou. Velkým problémem je pohyb lidí z jiných sídlišť a noční hulákání rozjařené mládeže. Lidé často též ničí svody ze střech. V projektu by se mělo uvažovat, aby lokalita nebyla snadno průchozí, spíše se jevila uzavřeně. Nyní se tam prohánějí cyklisté, u třetího domu, skáčou po schodišti a vznikají nebezpečné situace. Byl by nejlepší samostatný přístup k projednávaným třem domům a nic víc. Uvažovaná dětská hřiště by bylo vhodné doplnit dráhou pro kola a odrážedla, aby se děti zdržovaly tam a neproháněly se po všech chodnících. A také vysadit další vyšší zeleň od východu a jihu jako stínění. Severní nízké stromky budou oddělovat hřiště od domů. Hodně diskutované byly druhy stromů. Uvažuje se o listnatých na jaře bohatě kvetoucích. Vypadají hezky, ovšem nevýhodou je podzimní opad plodů, listí a jejich úklid. Velkým problémem je parkování žáků střední a vyšší odborné školy před „věžákem“ a zabírání místa tamním obyvatelům. Škola by si měla vybudovat parkoviště své. V současné době se řeší Hybešova ulice v samostatném projektu. Hlavním problémem je úzká silnice.

O revitalizaci sídliště by se dalo jednat dlouhé hodiny. Ovšem je třeba si uvědomit, že varianta tři je pouze ideová studie pro Město, aby se nastínilo, co v dané lokalitě bude. Kolik to asi bude stát a samozřejmě plán slouží též pro připomínky vlastníků tamních domů. Projekt se nebude realizovat tento, ani příští rok, to už by musel být zahrnutý v rozpočtu 2013.

Protože již další dotazy nebyly, besedu ukončil tajemník Městského úřadu Boskovice JUDr. David Škvařil: „Děkuji za Vaši pozornost, připomínky a návrhy. Kolegové si je podrobně zaznamenali a budou zaneseny do již finální verze, která se objeví na našich webových stránkách. Přeji hezký zbytek dne. Nashledanou na některém příštím shromáždění.“

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková k tomu poznamenala: „Celou akci jsme zahájili koncem roku 2011, protože s ohledem na stáří sídliště Hybešova hodláme tuto lokalitu regenerovat podobně jako část města Pod Oborou. Tam jsme dostali dotaci a za naší finanční spolupráce sídliště ve třech etapách opravovali. Sídliště Hybešova nejsou paneláky, tam dotaci žádat nemůžeme. I přes to chceme tuto lokalitu zregenerovat, sídliště má za sebou několik desítek let. Je třeba obnovit zeleň, přizpůsobit parkování moderním požadavkům, opravit chodníky. Odbor majetkový dal do rady návrh na přípravu projektové dokumentace. Na základě výběrového řízení získal zakázku Ing. architekt Jiljí Kučera z Velkého Meziříčí. Nyní proběhlo druhé jednání s občany. Dle mých zkušeností nemá smysl něco chystat a žádat o případné dotace bez jejich připomínek. Před prázdninami na první schůzce byla vznesena spousta požadavků a toto druhé shromáždění bylo potvrzením, jak byly náměty zástupců tamních obyvatel zaneseny do plánů před dokončením projektu.“

Více: www.boskovice.cz

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky