Listy regionů
24Říj/120

Cvičení MP Boskovice

Strážníci Městské policie v Boskovicích společně s místními profesionálními hasiči testovali ve čtvrtek 18. října součinnost Integrovaného záchranného systému v mimořádných situacích. Pro praktické cvičení byla vybrána lokalita s těžce dostupným terénem mezi letním kinem a Vyhlídkou. Námětem prověrky, jež začala oznámením o pohřešovaném v 8.20 byla osoba, která spadla z cesty do strže, způsobila si zlomeninu ruky, nohy a poranila páteř. Úkolem složek bylo její nalezení, což se podařilo za necelých deset minut, poskytnutí základního ošetření, vyzvednutí ve speciálních nosítkách, transport k sanitnímu vozu a předání do péče lékařům.

Nejprve bylo třeba ke zraněnému slanit. Tuto část zaměstnání zajistila lezecká skupina Městské policie, jejíž členy známe z populárních ukázek zdolávání radniční věže. Strážníci připravili hasičům speciální lanovku kotvenou mezi několik stromů a ti pomocí fixačních nosítek dopravili bezpečně postiženého na lesní cestu. Strážníci jim vydatně pomáhali důmyslnou sestavou lan, karabin a kladek. Záchranné práce koordinovali pomocí radiostanic.

Hasiči pak přesunuli fixační nosítka se zraněným do prostoru nad letním kinem, kde by jej v případě skutečné události předali osádce rychlé záchranné služby. Naštěstí šlo pouze o cvičení, nic takového nebylo třeba.

Velitel Městské policie David Krátký zakončil akci: „Děkuji všem zúčastněným, oceňuji dobrou sehranost obou týmů. Snad nebudeme nabyté zkušenosti v praxi potřebovat.“ Velitel pobočné požární stanice Boskovice Ing. Antonín Hanák dodal: „Je dobré, že jsme si i my vyzkoušeli součinnost a seznámili se s horolezeckým vybavením zdejší Městské policie. Byl bych též rád, kdybychom se scházeli jen při simulovaných a nikoliv ostrých zásazích. I z naší strany bylo cvičení přínosem.

Více: http://www.firebrno.cz/

http://mp.boskovice.cz/

Text a foto: Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky