Listy regionů
17Říj/120

Nemocnice Blansko představuje novinku – klinického farmaceuta

Logo nemocnice Blansko

V rámci zvyšování bezpečnostních standardů zdravotní péče zřídila od 1.10.2012 Nemocnice Blansko novou funkci - KLINICKÝ FARMACUET.

Hlavní úlohou je zajištění bezpečnosti farmakoterapie. Tato bezpečnost je v nemocnici jištěna na několika úrovních (lékař, zdravotní sestra, nemocniční lékárna) a právě klinický farmaceut se stane dalším článkem k bezpečné medikaci.

Kdo je klinický farmaceut?

V prvé řadě erudovaný odborník. Je specializován k práci, která ulehčí a ušetří spoustu práce,  svojí specializací a znalostmi farmakoterapie zlepšuje bezpečné používání farmakoterapie,  přináší poznatky pro lékaře v podmínkách přílivu velkého množství informací a v neposlední řadě přináší i ekonomicky pozitivní efekt.

Klinický farmaceut posuzuje pacienta  a jeho medikaci z několika hledisek ( indikace, kontraindikace a zvolená dávka léčiva, rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich významnosti na stav pacienta, vhodnost podávaného léčiva s ohledem na ostatní onemocnění pacienta aj.), posuzuje příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací, sleduje a monitoruje nežádoucí účinky léčiv, navrhuje úpravy dávkování léků aj.

Klinický farmaceut denně úzce spolupracuje s lékaři a sestrami, ošetřujícími hospitalizované pacienty, u pacienta za hospitalizace provádí optimalizaci individuálních lékových režimů, a to zejména z hlediska lékových interakcí, nežádoucích účinků léčiv, úpravy dávek při snížené funkci vylučovacích orgánů, apod.

Bezpečná a účelná farmakoterapie patří mezi priority českého zdravotnictví. Dle zahraničních zkušeností se na zvýšení bezpečnosti a racionality farmakoterapie na lůžkových odděleních podílí právě klinický farmaceut, což potvrzují i požadavky mezinárodních a národních akreditačních komisí. K neustálému zvyšování kvality a tím související bezpečnosti poskytované péče se Nemocnice Blansko zavázala v rámci získání akreditace dle Spojené akreditační komise ČR a v tomto duchu směřuje svoje kroky. Věříme, že role klinického farmaceuta bude velkým přínosem jak pro naše pacienty, tak i pro nemocnici.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

 

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky