Listy regionů
3Říj/120

Nemocnice Blansko převzala správu Národního onkologického registru

Účelem Národního onkologického registru (NOR) je registrace onkologických onemocnění a pravidelné sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich ověřování, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.

Sběr dat do tohoto registru je v České republice povinný ve smyslu platných zákonů a zároveň naprosto nutný pro plánování a potřeby onkologické péče. V České republice je tento sběr dat do NOR zaveden již desítky let a tím je Česká republika vzorem pro ostatní evropské státy. Přístup k údajům v registru je ošetřen zvláštním právním předpisem.

Díky sběru dat do NOR je vidět nárůst některých onkologických onemocnění v České republice. Ročně se jedná až o 67 000 nových onemocnění.

Souhrnná data jsou pak podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče.

Kontakt:

Národní onkologický registr v Nemocnici Blansko zaštiťuje MUDr. Jiří Novák a paní Hana Berzedi, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko.

Tel: 516 838 106, email: nor@nemobk.cz.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky