Listy regionů
15Říj/120

Týden knihoven po celý rok

Pošestnácté prožívaly knihovny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku Týden knihoven. Pro své návštěvníky organizovaly rozmanité akce, dlužníkům nabízely vstřícné amnestie, nápaditě lákaly nové čtenáře… Snažily se zvrátit často omílaná tvrzení, že se nečte, že klasické knihy stejně vytlačí elektronická média, že kulturnost populace upadá.

Nechci planě kázat o významu a přínosu každoročního skipáckého Týdne. Palec nahoru je v tomto případě jednoznačně na místě. Současně však moje povědomí zaplavuje vtíravá myšlenka: Probíhá tato celonárodní knihovnická osvěta pouze během jednoho z dvaapadesáti týdnů roku? Ruku v ruce s otázkou přichází jednoznačná odpověď: Ne!

Dovolím si svoje, snad lehce přidrzlé tvrzení, nemálo ovlivněné osobním pozitivním přístupem k současnému pracovnímu postu, podpořit letmým přehledem aktivit, které blanenská knihovna připravila pro zájemce v časovém horizontu jaro 2011 až podzim 2012.

V polovině června roku 2011 uspořádala Městská knihovna Blansko 1. burzu historických předmětů – blanensií. Koncem června 2011 byla zcela neokázale otevřena v prostorách hudebního oddělení stálá Malá galerie. Tvoří ji tři samostatné soubory obrazů, včetně skupiny trojrozměrných objektů, které různou výtvarnou technikou vytvořili žáci Základní umělecké školy Blansko. Regionální oddělení knihovny zorganizovalo od podzimu 2011 do jara 2012 literární pořad „H + Z → výpravy za snem“ pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Vztahoval se k odkazu legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Milovníci hudby moderní i klasické mají možnost od podzimu 2011 každý měsíc přijít do hudebního oddělení na poslechový pořad (většinou profil interpreta) z cyklu Cesty za poznáním. Zpěvánky pro děti – takové pojmenování dostal projekt, který čtyřikrát do roka uvádí malé posluchače a jejich rodiče do světa hudby. Začal na podzim v roce 2011. V průběhu školního roku 2011/12 se dočkal pokračování tradiční cyklus Nebojte se PC. Zájemci o praktickou výtvarnou činnost se mohli od září 2011 přihlásit do premiérového projektu „Štětec, křída, pastelka“. Příští, či již stávající, malíři a sochaři se dočkali exkurze světem aktivní výtvarné tvorby. V únoru 2012 vstoupila do třetího ročníku Valentýnská soutěž, ve které stoupající počet účastníků „svádí souboj“ o nejlepší básničku s milostnou tématikou. Ti, kteří rádi navštěvují hezká a zajímavá místa bližšího či vzdálenějšího okolí Blanska, dostali šanci podat přihlášku do  projektu Poznávejme s knihovnou….

První putování se uskutečnilo v květnu 2012. V prázdninových měsících roku 2012 zřídila knihovna potřetí Letní půjčovnu v Aquaparku Blansko. Od září 2012 vstoupil do třetího ročníku projekt Blanenská univerzita (nejen) pro seniory s tématikou KAMARÁDKA  ANGLIČTINA. Na říjen 2012 naplánovala blanenská knihovna II. salon blanenských výtvarníků. Nezastavila se činnost edice KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje. Jedná se o formálně a technicky jednoduché vydávání knih. Neomezila se dlouholetá výstavní činnost, která je realizována s měsíční periodicitou v průběhu celého roku se zaměřením na regionální autory. Uskutečnila se také celá řada akcí jednorázového charakteru (přednášky, besedy, autorská čtení, divadelní představení atd.).

Pokud jste, po prokousání se předchozím odstavcem, nabyli dojmu, že jsem si přihřál profesní

polívčičku, nemýlíte se. Učinil jsem tak zcela záměrně!  A udělal jsem to, věřte nevěřte, především za všechny kolegy z branže.  Proč? Domnívám se, že mě dosavadní znalost knihovnického prostředí opravňuje k tvrzení, že převaha knihovníků má Týden knihoven po celý rok.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky