Listy regionů
31Říj/120

V Ostrovačicích proběhl počítačový kurz pro seniory

Již šestý ročník projektu „Senioři komunikují“ nabídl ve třetím říjnovém týdnu seniorům možnost získat základní vzdělání v oblasti informačních technologií a elektronických bankovních služeb. Tento projekt pořádá Nadační fond Livie a Václava Klausových.

Charakter učebních metod byl speciálně upraven tak, aby přesně vyhovoval tempu a obtížnosti probíraných lekcí s ohledem na dosavadní zkušenosti účastníků. Maximální kapacita 10 míst byla stejně jako v předchozích ročnících plně využita, přičemž převládaly ženy.

Na programu výuky bylo základní ovládání počítače, založení a užívání e-mailové schránky anebo orientace v prostředí internetu. Týdenní kurz nepojednával pouze o technice a jejím ovládání, podstatné bylo rovněž pravidelné setkávání seniorů a navázání přátelství. „Na těchto kurzech učím již šestým rokem, motivuje mě zájem seniorů, jejich celková radost styl, kterým tuto výuku přijímají“ uvedl pan Šiler, lektor kurzu.

Stejného kurzu, i když o několik měsíců dříve ve Veverské Knínici, se zúčastnila i paní Věra Matyášová, která říká: „ Přihlásila jsem proto, abych udržela své myšlení v kondici. Líbilo se mi, že srozumitelnost a přehlednost výuky byla vysoké úrovni. Už se těším, až si budu vyhledávat na internetu všemožné informace.“

Vesměs totožné počítačové kurzy právě probíhají ve všech krajích na území celé České republiky, a to až do konce listopadu letošního roku. „Program Senioři komunikují, patří už 6 let mezi klíčové projekty naší nadace. Senioři tvoří velkou skupinu klientů České spořitelny a snaha o zvýšení kvality jejich života a o jejich aktivní začlenění do společnosti představuje jednu ze stěžejních priorit našeho občansky odpovědného postoje vůči společnosti“, řekla: Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitelny, která je hlavním partnerem tohoto projektu.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky