Listy regionů
26Říj/120

Veřejná sbírka – poděkování

V září letošního roku jsme ukončili veřejnou sbírku Bílého klíče porozumění (BKP), řádně vyúčtovali a předložili ke kontrole JMK Brno.

Občanské sdružení BKP je neziskovou a dobročinnou organizací, která zahájila svoji činnost v dubnu 2003. Dává si za cíl usnadňovat život nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím sbírek a sponzorských darů. Věříme, že realizací našich plánů pomůžeme nevidomým spoluobčanům zase „vidět“, byť jinak než vidí veškerá zdravá populace. Je třeba neustále mít na zřeteli, že vidět je velmi vzácný dar. Dennodenně se učíme vidět i srdcem a byli bychom rádi, kdyby to tak cítila i ostatní veřejnost.

Snažíme se zajistit zrakově postiženým občanům z blanenského a boskovického regionu účast na spolkovém životě vybavením kluboven a účastnit se rekondičních a zdravotně ozdravných pobytů. Dále organizujeme vzdělávání těchto osob a pomoc v začleňování do společnosti.

Součástí naší činnosti je zavedená půjčovna kompenzačních pomůcek. Dle finančních možností rozšiřujeme stávající sortiment nabízených rehabilitačních pomůcek.

Naše činnost se orientuje třemi směry:

  • získáváním finančních prostředků
  • organizováním vlastních akcí
  • podílem na akcích pořádaných Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočkou Blansko.

Zmíníme alespoň některé pravidelné aktivity, které za 3 roky trvání veřejné sbírky jsme mohli díky vám všem uskutečnit a finančně zabezpečit. Byly to koncerty „Dny umění nevidomých na Moravě“, soutěže vodicích psů „Cesta ve tmě“, zájezdy do Olomouce na výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pomoc se zajištěním besídky pro zdravotně postižené děti, zájezdy v rámci akce „Poznej svůj region“, rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě finanční příspěvek na dopravu při pořádání rekondičních pobytů.

Velmi si vaší pomoci vážíme a budeme rádi, přispějete-li do našich pokladniček i v budoucnu.

Věra Peterková

předsedkyně sdružení BKP

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky