Listy regionů
2Lis/120

Internet pro pacienty blanenské nemocnice zdarma

Nemocnice Blansko zahájila pro své pacienty v rámci neustálé snahy zvyšování kvality poskytované péče novou službu. Jedná se o možnost bezplatného připojení k bezdrátovému internetu. V současné době je tato služba ve stavu pilotního projektu a je poskytována pacientům oddělení nefrologie (dialýza) a na lůžkovém oddělení rehabilitace. Vedení nemocnice do budoucna počítá s rozšířením možnosti bezdrátového internetového připojení i na další oddělení Nemocnice Blansko.

Služba umožňuje pacientům, kteří mají „chytrý“ telefon, tablet nebo notebook, volné připojení těchto mobilních zařízení k internetu pomocí wi-fi. Reagujeme na požadavky ze strany pacientů, které nám sdělují formou svých přání, návrhů a připomínek na zlepšení chodu nemocnice prostřednictvím ankety - dotazníkového průzkumu spokojenosti jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů. Pacienti tak mohou v průběhu své hospitalizace nebo doby pobytu na dialýze využívat pestré palety internetových služeb (zpravodajství, hry, pošta), ale také mnohdy i „pracovat na dálku“, což je samozřejmě trend dnešní doby, který vnímáme. Věříme, že tato novinka přinese pacientům větší komfort a pomůže zpříjemnit pobyt v nemocničním prostředí, který je pro každého člověka velkým zásahem do běžného života.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky