Listy regionů
29Lis/120

Největším problémem vzdělávacího systému jsou cizí jazyky

Největším problémem při získání lepších pozic ve firmách jsou pro uchazeče o zaměstnání cizí jazyky na komunikační úrovni. Řada Čechů o sobě tvrdí, že jazyk ovládají, nicméně pokud je někdo při pohovoru osloví v cizím jazyce, mají problém s reakcí. Vyplývá to z nejnovějšího společného výzkumu rakouské vzdělávací agentury WIFI a české agentury Commservis.com mezi 237 zaměstnavateli a personalisty ze začátku listopadu tohoto roku.

„Více než padesát procent zaměstnavatelů a personalistů v dotaznících uvedlo, že jako největší problém českého vzdělávacího systému vidí neschopnost naučit lidi užívat cizí jazyky tak, aby se dorozuměli se zahraničními partnery ústně a písemně,“ prezentoval výsledky dotazníkového řešení ředitel rakouské WIFI Czech Republic Tomáš Zdechovský.

Podle Evy Fruhwirtové z agentury Commservis.com hodně Čechů zná cizí řeč pouze teoreticky, avšak nedokáže jazyk používat při komunikaci. „Bohužel za to může většinou špatný vzdělávací systém na základních a středních školách, kde se studenti učí gramatiku, ale neakcentují používání jazyka. Taková znalost je jim však při jednáních v zahraničí většinou k ničemu,“ poukazuje na jeden z důvodů Eva Fruhwirtová.

Z výzkumu dále vyplynulo, že největší zájem je tradičně o lidi hovořící anglicky, německy, francouzsky, italsky a především o lidi hovořící rusky, které poptávají zejména strojírenské a potravinářské podniky. Novým trendem je poptávka po lidech vzdělaných v čínštině nebo arabštině.

            Martina Honsová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky