Listy regionů
19Lis/120

Výzva k výměně řidičských průkazů „Nevyměníš – nepojedeš“

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve a nenechávali ji na konec roku 2013.

Podle statistiky Ministerstva dopravy k srpnu letošního roku zbývá v Blansku vyměnit 4.367 řidičských průkazů do konce roku 2013!

Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky. V případě potřeby a dle vývoje situace s plánovanou výměnou plánujeme rozšířit úřední dny na tomto pracovišti.

Kolik mě to bude stát?

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?

Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel. 516 775 815.

Co musím mít s sebou?

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?

Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku
500 Kč).

Kde najdu více informací?

Zákon č. 361/2000 Sb., internetové stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz nebo www.vymentesiridicak.cz.

Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.)

odbor vnitřních věcí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky