Listy regionů
11Pro/120

Blíží se konec platnosti parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Jak jsme již informovali dříve, ve Sbírce zákonů byl dne 4.10.2011 vydán nový prováděcí předpis – vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem novely vyhlášky je zavedení nového dokladu “Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (nové označení 07 CC šestimístné číslo), který nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající zvláštní označení pro parkování (01 AA šestimístné číslo). Původní označení vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je platné do 31.12.2012, pokud nemá držitel v průkazu ZTP nebo ZTP/P uvedeno dřívější datum.

Nové speciální označení 07 vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Speciální označení 07 opravňuje k parkování na vyhrazeném parkovišti, podle právního režimu členského státu EU, v němž se držitel tohoto označení zdržuje.

K výměně parkovacího průkazu je nutné předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz, stávající označení vozidla 01 a 1 ks fotografie o rozměru 35x45 mm odpovídající současné podobě držitele parkovacího průkazu. Doba platnosti nového parkovacího průkazu se stanovuje shodně s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle však do 31.12.2015. Výměna parkovacího průkazu je zdarma.

Městský úřad, odbor sociálních věcí, vydal k 31.10.2012 celkem 966 nových parkovacích průkazů, z toho 899 průkazů bylo vyměněno, 51 průkazů vydáno držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P poprvé a 16 průkazů vydáno za ztracený průkaz.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky