Listy regionů
12Pro/120

MÚ Letovice, finanční odbor: Poplatky za psy v Letovicích

Žádáme ty, kteří dosud nemají uhrazen poplatek ze psů a za domovní odpad, aby platbu ihned provedli hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním symbolem.

Platbou obratem předejdete navýšení poplatku o náklady z vymáhání.

Co to může znamenat: sazba poplatku 500 Kč se může navýšit až na 1500 Kč a k tomu je dále nutno připočíst exekuční náklady, které mohou být více jak 8000 Kč na jeden vymáhaný dluh.

Pokud potřebujete informace, přijďte osobně nebo volejte tel. č. 516 482 222.

Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své ohlašovací povinnosti a platby poplatků.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky