Listy regionů
18Pro/120

Nemocnice Blansko zvítězila v Projektu mého srdce Jižní Moravy

Nemocnice Blansko byla s projektem Digitalizace Nemocnice Blansko II zařazena mezi 25 nominovaných projektů, které soutěžily o přízeň „vašich srdcí“ v soutěži organizované Regionem soudržnosti Jihovýchod (více informací o projektu na www.jihovychod.cz).

Vedení Nemocnice Blansko se obrátilo s výzvou o podporu při hlasování v soutěži PROJEKT MÉHO SRDCE na své spoluobčany – na veřejnost procházející denně nemocnicí, na spřátelené organizace. Právě díky Vašemu hlasování získal projekt Digitalizace Nemocnice Blansko II první místo mezi projekty Jižní Moravy. Toto umístnění vnímáme nejen jako velké uznání Nemocnici Blansko za podporu modernizace a stále zvyšující se úroveň poskytovaných zdravotnických služeb, ale také jako určité zvýšení prestiže celého Blanska. Jsme potěšeni vítězstvím, protože projekt digitalizace je opravdu smysluplný a pomáhá velmi výrazně zvyšovat kvalitu péče našim pacientům.

Digitalizace Nemocnice Blansko znamenala zakoupení nejmodernějšího diagnostického přístrojového vybavení a jeho propojení do systému přesného zpracování výsledků, archivace a distribuce výsledné digitální obrazové informace. Digitalizace Nemocnice Blansko proběhla ve dvou etapách. V první byly pořízeny tři rentgenologické přístroje s digitalizovaným výstupem rentgenových snímků. Tím odpadlo zdlouhavé čekání na vyvolání snímků. Následovala druhá etapa, kdy byl zakoupen mamograf a gamakamera. Hlavním přínosem digitalizace je zlepšení a zpřesnění diagnostiky, zkrácení doby vyšetření pacientů a snížení doby i intenzity rentgenového záření.

Slavnostní předání titulu „Projekt mého srdce“ proběhlo 14. listopadu 2012. Ocenění převzala MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka nemocnice a Ing. Lubomír Toufar, starosta Města Blansko.

Velice si ceníme podpory všech, kteří pro nás hlasovali, a věříme, že podobných projektů bude jen přibývat.

Děkujeme!

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky