Listy regionů
2Led/130

Blanenská knihovna na prahu nové výstavní sezóny

Rok 2013 bude v Městské knihovně Blansko bohatý jednak na kulturní a populárně-naučné akce, ale také na tradiční výstavní činnost. Přestože výstavní místnost knihovny nezaujímá příliš velký prostor, neubírá tato skutečnost na programové pestrosti a zájmu ze strany blanenských i regionálních výtvarníků.

Nač se tedy kulturní veřejnost může v roce 2013 těšit?

V lednu se představí „neviditelný kontinent“ na fotografiích Marka Audyho, součástí vernisáže bude i přednáška o jeskyních.

Měsíc únor zahájí svými malbami regionální autorka Marie Furchová.

Březnová výstava bude dílem spolupráce města Vamberk a města Blansko, a to v něžné kráse paličkovaných krajek a maleb na hedvábí.

Milada Musilová nabídne obrazy vytvořené technikou olejomalby a perokresby v dubnu. Paní Musilová poprvé vystavovala na II. Salonu blanenských výtvarníků v říjnu 2012 a její práce se setkaly s velkou odezvou.

V květnu proběhne slavnostní ukončení půlročního projektu pro děti, mládež i dospělé O Moravském krasu jinak…. Výstupem bude výstava prací - cyklus fotografií, koláží a různých výtvarných technik – inspirovaných tímto projektem. Putovní výstava navštíví i některé knihovny našeho regionu.

Červen 2013 je ve znamení připomenutí 90. výročí založení sokolovny v Blansku. Městská knihovny Blansko, Státní oblastní archiv v Blansku a Muzeum Blansko připraví k této významné události dokumentární výstavu.

Léto a prázdninové měsíce – červenec bude patřit fotografiím a obrazům Vysočiny O. Výlety, v srpnu budou ke zhlédnutí expresivní malby mladé malířky Martiny Červené.

V roce 2013 oslaví 80. narozeniny Lubomír Stříbrcký. Pan Stříbrcký je muž mnoha zájmů a nadání – pedagog, literát, výtvarník… A právě k jeho významnému životnímu jubileu uspořádá blanenská knihovna retrospektivní výstavu v září.

Říjen tradičně zahajuje Salon blanenských fotografů. Salony v Městské knihovně Blansko mají svoje pevné místo a účast na nich se stává do určité míry prestižní záležitostí.

Celým rokem se jako červená nit vine téma Moravského krasu. Výstavní plocha pro listopad bude proto patřit Petru Zajíčkovi. Pan Zajíček je odborník – speleolog a fotograf v jedné osobě. K vidění budou fotografie krasových jeskyní i knižních publikací, které autor vydal nebo na kterých se spolupodílel.

Rok 2013 uzavře v prosinci jemná krása – autorské šperky z dílny mladé umělkyně Evy Svěrákové.

Záštitu nad výstavní sezónou 2013 převzal první místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky