Listy regionů
11Úno/130

Informace z dopravně správní agendy

V oblasti dopravně správních agend je situace zhruba stejná jako v loňském roce. Mezi nejčastější přestupky patří zejména jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (169 vyřešených přestupků v roce 2012). Bohužel tento problém je velmi častým důvodem k odebrání řidičského oprávnění (133 vráceno, 185 zadrženo). Na pokutách za dopravní přestupky bylo loni uloženo celkem 2.500.000 Kč. Každým rokem dochází k nárůstu registrovaných řidičů, jedná se asi o 1.000 nově vydaných řidičských oprávnění (celkem 35.490 řidičů).

Na úseku registru silničních vozidel bylo od 1. 7. 2012 (připojení nového systému centrálního registru vozidel) provedeno celkem 7.916 úkonů (změn). Nutno dodat, že se pracovníci tohoto úseku musí dodnes potýkat s řadou nedostatků nového systému, musí často zakládat ručně chybějící údaje, což samozřejmě zatěžuje nejen je, ale především i samotné občany.

V současnosti evidujeme 19 dopravců v rámci taxislužby, vydali jsme 31 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby. Nyní se po Blansku a okolí pohybuje asi 30 vozidel, trend je takový, že lidé této služby využívají stále více, nárůst je tedy patrný.

Aktiv BESIP (bezpečnosti silničního provozu) zajišťoval činnost v rámci schváleného plánu práce na rok 2012. V průběhu tohoto roku se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění dopravních akcí a na preventivním působení, zaměřeném na účastníky silničního provozu, především děti, školní mládež, s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejich následků.

* První pomoc při dopravní nehodě

* Kdo je vidět, vyhrává

* Dopravní soutěž mladých cyklistů

* Hlídky mladých zdravotníků

* Den s Policií ČR

* Dny otevřených dveří na dětském dopravním hřišti

* Seminář na téma Senior v dopravě

V rámci kraje je Blansko považováno jako jedno z nejlepších měst z hlediska propracování činnosti s různými složkami a zaměření na všechny věkové skupiny obyvatel. V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky na obnovu „vozového parku“ na dětském hřišti. Částkou 55.000 Kč přispěl Krajský úřad Jihomoravského kraje, dalších 15.000 Kč poskytlo město Blansko.

MÚ - odbor vnitřních věcí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky