Listy regionů
7Bře/130

V Boskovicích proběhla další beseda k cyrilometodějskému jubileu

Dne 19. února 2013 připravila Orel jednota Boskovice a Město Boskovice v rámci výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu besedu Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. Poutnictví v českých zemích. Besedu, které se v Muzeu Boskovicka zúčastnilo 40 účastníků, uvedla místostarostka města Boskovice Ing. Jaromíra Vítková. Město Boskovice s ohledem na celospolečensky význam odkazu sv. Cyrila a Metoděje pro vzdělanost, kulturu a písemnictví se k oslavám přihlásilo již v loni, kdy se uskutečnilo ve spolupráci s některými školami a občanskými sdruženími několik akcí.

Jiří Mihola, vysokoškolský učitel, seznámil přítomné s nejstaršími i současnými poutními místy Moravy, Čecha a Slezska, představil také dostupnou literaturu z oblasti poutnictví. V závěru pak byla prezentována významná místa na Moravě a V Čechách spojená s úctou k svatým Cyrilovi a Metodějovi. Besedu svou účastí podpořili zástupci Jihomoravského kraje – člen rady Jihomoravského kraje pro oblast kultury a památkové péče Ing. Jiří Němec a pracovnice odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje Mgr. Oldřiška Šepelová. Další připravované akce jsou uvedeny na www.boskovice.cz.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky