Listy regionů
1Dub/130

Blanenská knihovna v roce 2012 z pohledu statistiky

Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České republice. Rozmanitá statistická data za rok 2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko. Informace nejprve putovaly do Moravské zemské knihovny v Brně a následně do NIPOSu (Národní informační a poradenské centrum pro kulturu), kde se dočkají dalšího souhrnného vyhodnocení.

Z velmi podrobných údajů vybíráme některá pro veřejnost zajímavá data.

 • Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko činil k 31. 12. 2012 126436 titulů (naučná a krásná literatura, zvukové dokumenty a další knihovní jednotky).
 • Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve sledovaném roce 2012 tvořilo 3190 knihovních jednotek (zejména knihy a zvukové nosiče).
 • Používaný elektronický knihovní systém Clavius zaznamenal v roce 2012 2849 aktivních registrovaných čtenářů, přičemž v celkové databázi eviduje 9080 čtenářů.
 • Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvnosti knihovny. V roce 2012 přišlo do naší kulturní instituce 57089 lidí (v této sumě je i 4481 přímých návštěvníků kulturních akcí a 24532 virtuálních návštěv).
 • Značný je počet výpůjček za sledovaný rok 2012, a to celkem 183165 jednotek (nejvíce – 100808 titulů - se půjčovala krásná literatura dospělými čtenáři, 30538 knih z oblasti krásné literatury si odnesli čtenáři do patnácti let z dětského oddělení).
 • Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty také meziknihovní výpůjční službu (MVS), která zajišťuje požadovanou literaturu z jiných knihoven v celé České republice. MVS se týká hlavně odborných knih. Službu jsme v loňském roce poskytli 178 zájemcům z blanenské knihovny. Jiné knihovny se s touto službou na naši knihovnu obrátily ve 200 případech.
 • V rámci činnosti regionálního oddělení Městské knihovny Blansko jsme knihovnám ve zhruba polovině bývalého okresu Blansko půjčili z výměnných fondů (VF) 221 souborů, přičemž soubory obsahovaly dohromady 15167 knih.
 • V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihovny 167 kulturních akcí pro veřejnost a 204 ryze vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, přednášky apod.).
 • Blanenská knihovna má pro své návštěvníky ve všech odděleních k dispozici celkem 48 studijních míst.
 • Poslední pozoruhodné číslo, které uvádíme, je 31236 návštěv webových stránek blanenské knihovny za rok 2012.
 • Potěšitelné je konstatatování, že většina výše uváděných ukazatelů má v porovnání s rokem 2011 vzrůstající tendenci.

Všechny shora předložené informace těší a zároveň zavazují pracovníky Městské knihovny Blansko k aktivní a stále kvalitnější práci ve prospěch uživatelů a návštěvníků jednoho z tradičních kulturně vzdělávacích zařízení v Blansku.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky