Listy regionů
11Dub/130

Projekt DEN ZEMĚ na VASS Boskovice

Den Země je mezinárodně uznávaný svátek věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna a v současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení tohoto problému.

Den Země je vhodnou příležitostí k zamyšlení pro všechny z nás. Má nám připomenout, že naše Země nesnese vše a je třeba se k ní chovat zodpovědněji a ohleduplněji. Je ze všech planet sluneční soustavy jedinou, která umožňuje existenci života lidí, živočichů a rostlin, a proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země!

Žáci oborů Veterinární prevence a Agropodnikání se v rámci environmentálního vzdělávání věnovali několik vyučovacích hodin nakládání s odpadem a jeho likvidaci. Pracovali ve skupinách a samostatně, shromažďovali a prezentovali informace k jednotlivým typům odpadů. Společně zakopali na školním pozemku 16 druhů odpadů, vytvořili tzv. školní hřbitov odpadů.

V rámci environmentálního projektu „Oslavte s námi Den Země“ připravil ekotým tvořený zástupci ze tříd oborů Veterinární prevence a Agropodnikání pro žáky ZŠ názorné prezentace na téma DEN Země, třídění – zpracování – využití papíru, skla a PET lahví. Touto netradiční formou výuky, kdy žáci shromaždovali data, vypracovali si své vlastní prezentace a postupy pro tvorbu recyklovaného papíru a vytvořili školní „hřbitov odpadů“, předali své zkušenosti žákům ZŠ. V průběhu vytváření projektu žáci ekotýmu realizovali prakticky své schopnosti, dovednosti a mezioborovou spolupráci.

Projekt vyvrcholí 19. dubna 2013, kdy naši školu navštíví zástupci základních škol. Ekotým jim předá své zkušenosti se tříděním a zpracováním odpadů, naučí žáky vyrobit si svůj vlastní recyklovaný papír. Následovně zavede návštěvníky na náš školní ,,hřbitov odpadů“, který je umístěn na školním dvoře. Zde budou mít žáci možnost sledovat, jak se v přírodě rozkládají, či nerozkládají jednotlivé typy odpadů.

Akce bude probíhat v budově školy – na školní zahradě, v biologické a chemické laboratoři.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky