Listy regionů
30Kvě/130

Děti v MŠ Boskovice, pracoviště Bílkova, se učily třídit odpad

 V naší mateřské škole je jarní období každoročně věnováno environmentální tématice. V rámci tohoto tématu pracujeme s dětmi podle našeho školního projektu „Kolik je na světě věcí“, jenž je zaměřen na problém udržení zdravého života na planetě Zemi. Vedeme děti k tomu, aby si všímaly, co se děje v jeho nejbližším okolí, dodržování pořádku ve městě i v prostorách mateřské školy. Děti se hravou formou seznamují jak třídit odpad, poznávají cestu jeho recyklace, jeho využití v životě.

Některé třídy si vyrobily svoje kontejnery z různých krabic na třídění odpadu, ostatní využili třídících tašek, které dodal MěÚ do některých domů. Všichni rodiče i děti se rychle zapojili a postupně nosili do vytvořených nádob plasty, papír a barevná víčka od PET lahví. Tento čistý vytříděný odpad jsme dále využili ke hravým aktivitám s dětmi – ke stavění hradů z kelímků od jogurtů, sestavování mozaikových obrazců. Z PET lahví jsme si vytvořili spoustu pěkných výrobků, jimiž jsme si vyzdobili naši školku. Mimo jiné se sběrem barevných víček zapojíme do pomoci nemocné holčičce Elišce.

Vše vyvrcholilo oslavou „Dne Země“, kterou jsme uspořádali pro děti a rodiče naší mateřské školy ve spolupráci se studentkami Střední pedagogické školy. Na zahradě školky děti plnily různé úkoly s přírodní tématikou, třídily odpad, dokonce si pohladily i některá domácí zvířátka.

Jak se říká ve starém přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ se určitě projeví v chování a myšlení našich dětí v budoucnu. Pomozte nám i vy chránit naši zem a nebuďte lhostejní k tomu, co se kolem vás děje.

Za kolektiv dětí a pedagogů napsala
Bc. Jarmila Malušková
MŠ Boskovice, pracoviště Bílkova

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky