Listy regionů
20Kvě/130

Fotoreportáž: Soutěž v požárním útoku v Boskovicích

Květnový program SDH Mazurie Bělá zahrnuje kromě stavění Máje též Okrskovou soutěž v požárním útoku. Tentokrát se konala v neděli 5. května na souběžné komunikaci u charitního zařízení Betany nedaleko obří třicetimetrové Májky, jež tu stojí od středy 1. května.

„Pane starosto, jednotky jsou nastoupeny k Okrskové soutěži,“ jako na vojně zahlásil velitel SDH Zdeněk Hrajer. „Chtěl bych Vás přivítat, úvodem vylosujeme pořadí,“ odpověděl místostarosta Alois Šunka.

Soutěž zahájily nejmenší děti z Chrudichrom, následovali domácí mladí a tuto kategorii zakončilo družstvo hasičských nadějí z Újezda.

Pak se terče, jež tvořily PET láhve na podstavcích přesunuly až před zatáčku a nastoupila družstva dospělých.

Vše probíhalo v rychlém sledu. I já jsem se přemístil k terčům ve snaze pořídit akční záběry. Přesto, že jsem dvakrát „koupil“ plný zásah z proudnice, fotoaparát jsem stačil pohotově zakrýt a reportáž úspěšně dokončit. V horku bylo nedobrovolné svlažení docela příjemné.

Po ukončení soutěže se další dění odehrávalo na Výletišti.

Přesně v 15.30 zavelel Zdeněk Hrajer k vyhodnocení: „Za mnou po družstvech nastoupit!“ Místostarosta SDH Alois Šunka pak oznámil výsledky a rozdal diplomy.

V kategorii mladších bylo jediné družstvo z Chrudichrom, automaticky získalo diplom za první místo. Starších žáků startovala dvě družstva. Druzí skončili zástupci z Újezdu u Boskovic a prvenství obhájili domácí Mazuráci.

V dospělých skončili třetí muži SDH Bačov, druzí z Újezda a příčku nejvyšší obsadili opět domácí borci SDH Mazurie.

Závěr patřil veliteli SDH Mladkov u Boskovic Kamilu Hejlovi: „Letos slaví naši hasiči 110 let od svého založení. Všechny zvu 15. června k nám, kdy v 16 hodin uvidíte v rámci oslav práci Policie ČR, záchranářů a hasičů.“ Pohotově se přidal se skvělou nabídkou velitel SDH Chrudichromy Pavel Holub: „My Vám tam přivezeme naši chloubu - muzejní stříkačku z roku 1922. Dodnes je plně funkční, předvedeme v provozu.“

Text a foto: Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky