Listy regionů
17Kvě/130

Rekonstrukce vestibulu Nemocnice Blansko

Již téměř dva roky plánuje vedení Nemocnice Blansko realizaci projektu rekonstrukce vestibulu v přízemí budovy polikliniky. Reaguje tak na opakované a četné podněty ze strany veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí. Lidé čím dál více vnímají absenci informačního centra při hlavním vstupu do nemocnice jako jeden z největších nedostatků nemocnice. Sekundárně je plán rekonstrukce vestibulu i v souladu s probíhající restrukturalizací a centralizací ambulantních provozů v Nemocnici Blansko.

K plánované přestavbě byla vypracována studie, která byla schválena Radou Města Blanska. Na základě této studie a následného výběrového řízení je v současné době dokončována příprava projektové dokumentace. Projekt bude Nemocnici Blansko předán do 30.5.2013. Realizace tohoto projektu proběhne za optimálních podmínek v následujících letních měsících. Rekonstrukce pacientům přinese zejména zmíněné nové informační centrum, kde bude k dispozici pro snadnou a rychlou orientaci recepční. Nebude zde chybět možnost kopírování a jiné běžné služby informačních center. Také vznikne klidová zóna s kantýnou.

Celková cena plánované rekonstrukce bude okolo částky 1,8 mil. Na tento projekt získala Nemocnice Blansko dotaci z Jihomoravského kraje, která celou investici pokryje. Pro nemocnici to tudíž nebude finanční zásah, který by její chod ovlivnil.

Před vlastním započetím stavebních prací bude Nemocnice Blansko veřejnost včas informovat, a to zejména v souvislosti s možnými omezeními provozů. Hlavním omezením pro veřejnost bude zřejmě zúžení chodeb, odstranění sedaček a dočasný výpadek nebo omezení provozu kantýny a lékárny. Pracoviště informací zůstane po celou dobu rekonstrukce plně funkční na stávajícím místě u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Blansko. O všech změnách budou příchozí občané informováni prostřednictvím vylepených cedulek se směrovkami a samozřejmě na webových stránkách nemocnice.

Věříme, že se vestibul touto přestavbou změní ve více vyhovující prostor pro potřeby našich provozů, ale zejména potřeby našich pacientů, kterým nejen průchod, ale i případný pobyt v nemocnici maximálně usnadní.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky