Listy regionů
28Říj/130

Galerie Otakara Kubína hostila výstavu Ing. arch. Magdaleny Říčné: Na bílém – na černém

Galerie v radnici na horním konci Masarykova náměstí oslavila nadcházející 130. výročí narození českofrancouzského malíře, sochaře a grafika Otakara Kubína (1883 – 1969) vernisáží výstavy Ing. arch. Magdaleny Říčné (*1957) Na bílém – na černém.

V sobotu 12. října se zde sešli zájemci o výtvarné umění, aby se o autorce něco dozvěděli a zhlédli její akvarely.

Po úvodní skladbě na mandolinu v podání Bc. Martina Krajíčka zahájil výstavu Mgr. Jan Bařinka: „Vítám mezi námi autorku výtvarných děl Ing. arch. Magdalenu Říčnou, místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou a předávám slovo PhDr. Kristýně Černé (*1959).“

„Podzim je v plném proudu, malíři a básníci přinášejí své novinky do výstavních síní. Výstava je kontrastní, z toho i její název. Autorka krásně pracuje s bílou plochou, umí diváka vtáhnout do děje.“

Martin Krajíček opět rozechvěl struny mandoliny a PhDr. Kristýna Černá pokračovala přednesem svých veršů a perských překladů, jež si návštěvníci „vylosovali“ z oranžových listů. Například i báseň z jedenáctého století Baba Táhira:

Když jsi pryč, mé oči tonou v slzách.

Planý je strom naděje, když jsi pryč.

Bez tebe ve dne i za noci sedím v osamělém koutě.

Dokud život sám nedojde konce.

Pak přednesla další inspirovanou vystavenými obrazy:

V záři ohně se míhají stíny, bosé nohy vypráví o daleké cestě za vodou.

Bubny zpívají příběhy o dlouhé trávě, o zelených kopcích, o náhlém soumraku a žhnoucím slunci,

co stojí přímo nad hlavami tanečníků, kteří víří v barevném šatu podobni kolibříkům,

dokud je nezastaví ticho.

Proud poezie několikrát vystřídaly drobné skladby v interpretaci Bc. Martina Krajíčka a Mgr. Jan Bařinka vernisáž uzavřel: „Výstava je prodejní, zvu Vás k prohlídce obrazů a na kus řeči s autorkou.“

Ing. arch. Magdalena Říčná a Ing. arch. Michal Říčný (*1956) upřesnili: „Obrazy jsou malované speciálními akvarelovými barvami v lahvičkách na ruční papír. Pro ten občas musíme zajet do Rakouska, u nás se hrubší síta pro výrobu ručního papíru vyřadila.“

Výstava v Galerii Otakara Kubína na Masarykově náměstí bude otevřena do 3. listopadu 2013.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky