Listy regionů
21Lis/130

Doubravice a Újezd hlásí – kanalizace dokončena, čistírna odpadních vod slavnostně otevřena

Mnohým spadl kámen ze srdce, mnohým je tato stavba v očích. Co člověk, to jiný názor. Jedno je však jisté. Doubravice a Újezd u Boskovic se od konce měsíce září zařadily mezi ty obce, které již nebudou znečišťovat řeku Svitavu. 25. září 2013 byla čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu a v sobotu 9. listopadu tato stavba slavnostně otevřena. V jejím areálu se sešli nejen zhotovitelé stavby, představitelé obou obcí, zastupitelé a pozvaní hosté, ale také mnozí občané městečka, aby byli slavnostnímu aktu přítomni.

Starosta Doubravice Pavel Král ve stručnosti seznámil přítomné s celou „historií“ výstavby kanalizace a ČOV, která započala již v roce 2005 ustavující valnou hromadou, kdy Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic vytvořily svazek obcí. Do vlastní přípravy a výstavby se však zapojily pouze obce Doubravice a Újezd. V lednu 2008 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu a přesně za rok státní fond životního prostředí akceptoval žádost o dotaci. V srpnu 2010 Stavební úřad Blansko vydal stavební povolení na stavbu ČOV a kanalizaci a v dubnu 2011 již byl znám zhotovitel stavby.

Výběrovým řízením vítězně prošlo sdružení firem IMOS, DIS a TENZA. Do měsíce byla podepsána smlouva o dílo a přesto, že mnoho občanů doufalo, že ke stavbě nedojde, v dubnu roku 2012 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Ty však byly koncem května přerušeny vzhledem k tomu, že nebyla podepsána smlouva o dotaci ze SFŽP a MFČR. V tomto období se většina obyvatel obou obcí rozdělila na dva tábory. Jedni věřili, že se politická situace v zemi uklidní a smlouva o podpoře a rozhodnutí o dotaci bude podepsána, pesimisté ve šťastný konec nevěřili.

Vše bylo ale jako v pohádce. Když už se zdála být situace mezi lidmi neúnosná, 10. července 2012 byla smlouva podepsána, což znamenalo pokračování ve stavbě kanalizace a ČOV. Přes všechny problémy a potíže, které jsou doprovodnými jevy téměř všech investičních akcí tohoto rozsahu, byla stavba realizována za 18 měsíců (podle smlouvy) a 16. října 2013 předána investorovi. K 8. listopadu 2013 bylo na kanalizaci v Doubravici připojeno 160 nemovitostí, v Újezdu pak 30. Postaveno bylo celkem 17,2 km kanalizační sítě včetně výtlaku – údaj je celkový za obě obce. A jak je na tom mechanicko biologická čistička odpadních vod? Má kapacitu 1800 EO s množstvím vypouštěných odpadních vod 71 175 m3 / rok.

Tyto a ještě mnoho dalších informací mohli získat občané, kteří měli v uvedený den možnost nahlédnout do všech zákoutí krásných budov areálu, prohlédnout si všechna zařízení na vlastní oči a od odborníků z VAS Boskovice si vyslechnout další zajímavé informace o tom, jak a na jakém principu vlastně čistička pracuje a hlavně, jakým přínosem bude pro zlepšení životního prostředí. Největší investiční akce, jaká kdy byla v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic uskutečněna je dokončena a věřme, že současným i budoucím obyvatelům bude sloužit k jejich spokojenosti.

Eva Sáňková

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky