Listy regionů
12Lis/130

Oslava výročí vzniku samostatného státu 1918 28. října v Boskovicích

Každoročně si v těchto dnech připomínáme výročí vzniku samostatného státu. Boskovičtí občané s vrcholnými představiteli města se tradičně sešli v odpoledních hodinách 28. října u Masarykova pomníku před Městským úřadem, aby uctili již 95. výročí této události z roku 1918.

Slavnostní náladu navodil dechový orchestr Boskověnka, jenž před patnáctou hodinou zahrál několik řízných pochodů.

Akci zahájil ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář: „Naše setkání zahájíme státní hymnou.“

Rozezněly se slavné tóny naší státnosti a Skauti nastoupeni po obou stranách pomníku vzdali svým pozdravem čest.

Slavnostní projev přednesl starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Připomenul úlohu T. G. Masaryka (1850 – 1937), Edvarda Beneše (1884 – 1948) a M. R. Štefánika (1880 – 1919) při sestavování vlády v roce 1916 a protirakouský odboj. Vzpomenul významnou úlohu zahraničních legií: „Bez vlivu legionářů bychom dnes výročí vzniku samostatného státu neslavili.“ Pak zmínil Tříkrálovou deklaraci 1918, generální stávku 14. října téhož roku, vyhlášení samostatnosti na Václavském náměstí 28. října. Vyzdvihl čest, vlastenectví, mravní vědomí tehdejších představitelů. Na závěr krátce zhodnotil páteční volby: „Věřím, že se novým politikům podaří ozdravit republiku, jako tenkrát Masarykovi.“

Děti ze Základní školy Boskovice přednesly několik básní.

S věnci k pomníku našeho prvního presidenta T. G. Masaryka pak postupně přicházeli představitelé jednotlivých organizací. Skauti, Sokolové, zástupci Svazu bojovníku za svobodu a s úklonou za potlesku přihlížejících pietně položili věnce.

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek na závěr poděkoval všem: „Jsem rád za velkou účast, myslím, že jsme důstojně uctili památku našeho prvního presidenta. Za město Boskovice děkuji.“

Dechový orchestr Boskověnka spustil Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. Poté muzikanti zahráli ještě dva řízné pochody, čímž akci slavnostně zakončili.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky