Listy regionů
13Lis/130

Stonožkový týden na zelené

Opět se vám po roce hlásíme a všechny vás pěkně zdravíme i jménem paní Běly Gran Jensen, která má opravdovou radost z každého vašeho krásného přání, jehož prodejem pomáháte lidem celého světa.

Ano uplynul další rok, namalovali a odeslali jsme přes 200 kusů přání a pomalu se chystáme na tradiční Stonožkový týden, který proběhne od pondělí 11. listopadu do pátku 15. listopadu. Můžete si v něm opět vyrobit z nejrůznějších materiálů symbol našeho hnutí – stonožku – a vyzdobit si jí třídu nebo chodbu školy a také přispět do stonožkové kasičky jakýmkoli obnosem.

Jistě si vzpomínáte, jak se nám loni podařilo výtěžkem z tohoto týdne pomoci malé nemocné Michalce, která potřebovala speciální matraci. Děvčata, Eliška Dokoupilová a Markéta Žáčková, které náš finanční dar předávaly na Generálním štábu Armády České republiky Michalčinu tatínkovi, mají dodnes radost v očích, když o tom vyprávějí.

Ani letos nebude naše sbírka určena jen na stonožkové konto, ale poputuje přímo k obyvatelkám Domova Zvíkovecká kytička. Jeho Eminence Dominik kardinál Duka totiž dostal ke svým 70. narozeninám od stonožkových dětí zvláštní dárek – zahradní pergolu. Rozhodl se ji věnovat právě klientkám tohoto domova pro ženy a dívky, které ji vzhledem ke svému postižení velmi nutně potřebují.

26. září byla pergola domovu slavnostně předána a při té příležitosti byly do speciální schránky, která by měla být otevřena až za 100 let v rámci oslav 1250. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, uloženy písemnosti o dnešním Zvíkovci, Domově Zvíkovecká kytička, poselství stonožkových dětí příštím generacím, stonožková kniha Létáme spolu jen do války a také dopis podepsaný generálem Petrem Pavlem, který dokumentuje spolupráci Stonožky s Armádou České republiky.

Schránka byla uzamčena pěti zámky do výklenku ve zdi zvíkovického kostela Nanebevzetí Panny Marie a podobně jako například korunovační klenoty budou jednotlivé klíče uloženy u pěti různých osob, z nichž jednou je i naše paní Běla.

Klientky domova jsou šťastné, že mají stonožkové kamarády a my nejen během stonožkového týdne myslíme na to, že je kolem nás stále hodně lidí, kterým můžeme podle svých možností účinně pomoci.

Jana Svobodová

ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky