Listy regionů
9Pro/130

Beseda se seniory na téma „Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích“

Datum konání akce: 08.11. 2012

Místo konání akce: Městský klub důchodců, Dvorská 2, Blansko

  • Charakter – zaměření akce: Tato akce byla určena pro seniory, v rámci podzimní preventivní kampaně , která má za úkol propagaci používání reflexních prvků, při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Kromě výše uvedeného byla do obsahu této besedy zahrnuta další témata, jako vegetativní změny lidského organismu a jejich negativní vliv na účast seniorů v silničním provozu, seniory jako chodce, cyklisty a řidiče. Rovněž byly připomenuty zásady bezpečného cestování v prostředcích městské hromadné dopravy osob. Na závěr besedy byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době v našem regionu trápí seniorskou populaci.
  • Podpora akce: Na této akci se podílel Aktiv BESIP při MěÚ Blansko. Z prostředků Centra služeb pro silniční dopravu byla podpořena částkou 2000,- Kč, a to ve formě finančních prostředků, sloužících na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním této akce. Výše uvedená organizace rovněž poskytla i některé z věcných darů, v podobě reflexních prvků.
  • Průběh akce: Akce se zúčastnili senioři z blanenského regionu. Po úvodním přivítání účastníků besedy, pracovníci Aktivu BESIP začali s vlastní besedou, v jejímž rámci byla prodiskutována výše uvedená témata. V rámci této besedy se senioři aktivně zapojovali        v rámci jednotlivých diskutovaných bloků. V rámci diskuse upozorňovali na problémy, se kterými se jako senioři potýkají při účasti v provozu na pozemních komunikacích. Diskuse tak byla velice podnětná a zajímavá, protože ukázala na celou řadu problémů, které na první pohled nemusí být pro lidi v produktivním věku nijak významné, zatímco našim seniorům komplikují výrazně jejich život. Pomohli tak svými diskusními příspěvky k odhalení mnoha problémů, na které se v dalších obdobích bude i Aktiv BESIP Blansko zaměřovat tak, aby tyto problémy, týkající se seniorské populace, byly co nejvíce eliminovány nebo zcela odstraněny. Po ukončení besedy, každý ze seniorů dostal od Aktivu BESIP Blansko malý dárek v podobě reflexních prvků a informační brožury s názvem „Senioři v dopravě“, jako poděkování za účast na besedě a věcnou diskusi nad problematikou seniorů v rámci jejich účasti na pozemních komunikacích.
  • Jiné: Děkujeme Centru služeb pro silniční dopravu za poskytnutí finanční dotace i reflexních prvků a těšíme se na další spolupráci při organizaci podobně zaměřených preventivních akcí, přispívajících ke snížení nehodovosti, počtu usmrcených a zraněných    na našich pozemních komunikacích.

Jan Bojda, DiS. - vedoucí Městského klubu důchodců Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky