Listy regionů
6Pro/130

Blanenská knihovna představuje novou výstavní sezónu

Při ohlédnutí se za končící výstavní sezónou roku 2013 můžeme konstatovat, že byla pestrá, inspirativní a bezesporu také úspěšná. Blanenská veřejnost si totiž na pravidelné výstavní akce již dříve zvykla. O tom svědčí kromě jiného i početná návštěvnost nejen na vlastních vernisážích, ale také po celou dobu konání jednotlivých výstav.

Zásadní novinkou nadcházející sezóny 2014 bude změna v termínu zahájení výstav. Vernisáže se uskuteční vždy druhý pátek v příslušném měsíci. Doba trvání výstavy zůstává stejná - 4 týdny.

Novou výstavní sezónu zahájíme v pátek 10. ledna 2014 vernisáží výstavy obrazů dvou malířek s odlišným pojetím vidění reality. SYMBIÓZA je název této prezentace děl Zdeňky Knechtové a Sylvie Vašinové. To, co se zdá jako protiklad, je totiž paradoxně v případě vystavující dvojice spojujícím prvkem.

V únoru bude výstavní prostor věnován dokumentárnímu tématu HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA BLANENSKU. Výstavu garantuje Státní okresní archiv v Blansku. Zahájení proběhne společně s přednáškou ředitelky archivu PhDr. Boženy Kovářové.

V průběhu roků 2012 - 2013 jsme v rámci výtvarných dílen z projektu KOUZLÍME S BARVAMI uskutečnili mnoho setkání – např. patchwork, malování na hedvábí apod. Březnovou výstavu proto zasvětíme právě těmto výstupům z kreativních střed blanenských žen a dívek.

KRAJINA JOSEFA RUSZELÁKA je dubnovou pozvánkou do světa poetických obrazů tohoto umělce. Ke zhlédnutí nabídne velkoformátové olejomalby.

Nejen pro děti připravujeme ve spolupráci s Divadlem Radost Brno květnovou výstavu s názvem VÝPRAVA DO SVĚTA LOUTEK. Návštěvníci se mohou těšit na marionety z Karafiátových Broučků, na dobrodružný Ostrov pokladů a dalších loutky, včetně překvapení. VÝPRAVU DO SVĚTA LOUTEK koncipuje Městská knihovna Blansko jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.

EVA JURAČKOVÁ patří mezi známé blanenské výtvarníky. V měsíci červnu se představí společně se svými žáky ze Základní umělecké školy Blansko.

V červenci bude výstavní místnost hostit artefakty uměleckého kováře Antonína Juračky. Výstava ponese výstižný název ZVONIVÝ CHLADNÝ KOV.

V dalším letním měsíci, srpnu, nabídneme veřejnosti historicko-dokumentární výstavu s pracovním názvem PRAPORY, která vychází ze soukromé iniciativy blanenského aktivního zájemce především o vojenskou historiii pana Radka Fojta.

Měsíc září věnujeme JUBILEU BLANENSKÝCH VÝTVARNIC a průřezové ukázce jejich umělecké tvorby. Vystavní místnost zaplní regionální výtvarnice Irma Charvátová, Pavla Dvorská, Eva Holoušová a Eva Kupová.

V říjnu otevřeme tradiční SALON BLANENSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. V tomto již 6. ročníku prestižní přehlídky amatérských i profesionálních umělců našeho regionu vystaví svá díla tvůrci napříč generacemi i výtvarnými žánry.

S listopadem nastává zklidnění nejen v přírodě. Pro zájemce připravíme obdobně laděnou částečně retrospektivní výstavu pastelů blanenské výtvarnice SVATAVY SKRYJOVÉ, která je věnována autorčinu životnímu jubileu.

Konec roku 2014, konkrétně od začátku prosince, se ohlédneme za MÓDOU DNŮ DÁVNO MINULÝCH na fotografiích Leoše Knechta. Autorovy snímky vznikají v úzké spolupráci s obecně prospěšnou společností Kolejová Blansko.

Osobní záštitu nad výstavní sezónou 2014 v Městské knihovně Blansko již podruhé převzal první místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky