Listy regionů
4Pro/130

Vernisáž malířky Vysočiny Boženy Rossí v Boskovicích

Minulý týden proběhly v Boskovicích dvě vernisáže výstav. Po čtvrteční muzejní o kardinálu Josefu Beranovi se milovníci výtvarného umění sešli v Galerii OK na horním konci Masarykova náměstí, jež sídlí v budově starobylé radnice z roku 1571.

Tentokrát představila svá díla členka sdružení „Q“ malířka Vysočiny Božena Rossí (*1957) z nedaleké Bystřice nad Pernštejnem.

O hudební úvod se postarala studentka klavíru na Akademii múzických uměni v Praze Kristýna Sedláková. Zahrála preludia George Gershwina.

Všechny přivítal majitel galerie OK pan Josef Bařinka.

Úvodní slovo přednesl Mgr. Jan Bařinka. Charakterizoval abstraktní techniku, její využití v díle Boženy Rossí a dále řekl: „Autorka vychází z konkrétních podnětů. Na obrazech najdeme vlčí máky, lekníny, zlaté srdce. Na abstraktním pozadí se objevují reálné motivy, například beránek.“

Na některých obrazech lze při troše fantazie objevit třeba tvář vlka, což nebylo tvůrčím záměrem. Nebo nalézt cokoliv jiného dle vlastní fantazie. Vnímání obrazů Boženy Rossí je dialog mezi výtvarným dílem a pozorovatelem.

„Přeji Vám všem příjemný rozhovor s vystavenými obrazy,“ zakončil představení vystavených děl Mgr. Jan Bařinka.

„Práce malířská je činnost osamělá,“ rozhovořila se Božena Rossí. „Pobývám v ateliéru a přemýšlím o všem možném. Poslouchám hudbu. Člověk se postupem času stává introvertem a uzavře se do svého vesmíru. Časem vyvstane potřeba si s okolím povídat a já tak činím přes své obrazy. Děkuji panu Josefu Bařinkovi, že mi umožnil vystavovat v jeho galerii.“

Kristýna Sedláková opět rozezněla struny klavíru a Josef Bařinka prohlásil výstavu za oficiálně zahájenou.

Výstava obrazů Boženy Rossí, kde můžete zhlédnout voskovou techniku - enkaustiku na plátně, bude otevřena do 8. prosince 2013.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky