Listy regionů
20Led/140

Jsou čtenáři s knihovnou spokojeni?

Městská knihovna Blansko již řadu let aktivně spolupracuje se studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Budoucí knihovničtí pracovníci v prostředí blanenské knihovny většinou realizují odbornou praxi. Často také pracují na svých absolventských pracích (bakalářské a magisterské nevyjímaje).

V průběhu jara roku 2013 proběhlo v Městské knihovně Blansko měření spokojenosti uživatelů. Cílem výzkumu, který byl součástí bakalářské práce posluchačky Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Sylvie Dyčkové, bylo zjistit, jak jsou čtenáři spokojeni se svou knihovnou a jejími službami. Výsledky výzkumu knihovně slouží jako zpětná vazba, která je nezbytná pro poskytování kvalitních služeb.

Spokojenost byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo od března do května roku 2013. Dotazníky měli uživatelé k dispozici v tištěné podobě v oddělení pro dospělé čtenáře nebo v elektronické formě, na kterou odkazovaly webové stránky a facebook knihovny.

Z celkového počtu 89 dotázaných se výzkumu zúčastnilo 72 % žen a 28 % mužů. Uživatelé navštěvují knihovnu většinou jednou za měsíc (43 % respondentů) a nejčastějším důvodem pro návštěvu knihovny je půjčení nebo vrácení knih.

Knihovnu její uživatelé hodnotili velice pozitivně. Silnou stránku knihovny tvoří především její personál, který uživatelé hojně chválili i v otevřených komentářích. S ochotou a vstřícností pracovníků knihovny je spokojeno 94 % respondentů a pro 95 % dotazovaných mají pracovníci knihovny také dostatek odborných znalostí.

Přestože 93 % respondentů je s provozní dobou spokojeno, v připomínkách se objevovaly časté požadavky na její rozšíření. Uživatelé by si přáli otevřít knihovnu dříve než v 10 hodin a večer naopak prodloužit provozní dobu ve všech odděleních alespoň do 19 hodin. Taktéž by uvítali otevření knihovny i ve středu, kdy je běžně zavřeno, a o víkendu.

Ze služeb čtenáři využívají především výpůjční služby, se kterými jsou také nejvíce spokojeni (98 % respondentů). Mezi spokojeností s dalšími službami se objevují jen malé rozdíly. Nejlepší výsledek získalo hodnocení kulturních a vzdělávacích akcí knihovny a možnosti rezervace (91 %). Přesto se objevuje drobná výtka k poplatku za rezervaci knih (poplatek 10 Kč/kus).

V prostoru pro připomínky uživatelé mnohokrát uváděli, že v knihovně postrádají bezdrátové Wi-Fi připojení k internetu. Tento problém už knihovna vyřešila v září roku 2013, kdy začala volný přístup k internetu poskytovat.

Úspěšně dopadlo také hodnocení jednotlivých oddělení knihovny, zejména oddělení pro děti a mládež a také studovna, čítárna a cizojazyčné oddělení.

Fond knihovny tvoří silnou a zároveň slabou stránku knihovny. Nejlépe respondenti hodnotí nabídku titulů beletristické literatury, ale přáli by si ji mít ve větším množství. Rovněž by uživatelé uvítali rozšíření odborné literatury a také například nabídku filmového fondu. Nejhůře dopadlo hodnocení webových stránek knihovny, které jsou přehledné a informující pro 55 % respondentů. V komentářích se objevil nápad na rozesílání e-mailů s aktuálními novinkami o knihovně.

Uživatelé chválili čisté prostory a příjemnou atmosféru knihovny. Úspěch sklidily sedací vaky v dětském oddělení. Čtenáři by uvítali podobně pohodlné vybavení i v dalších odděleních. Prospělo by také lepší značení sociálního zařízení a skříněk pro odkládání věcí, kterých si někteří uživatelé nevšimli.

Jak výzkum ukázal, čtenáři jsou s Městkou knihovnou Blansko spokojeni.

Jejich odpovědi, zvláště pak otevřené komentáře, znamenají pro knihovnu důležité podněty pro neustálé vylepšování služeb a přizpůsobování potřebám svých uživatelů.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky