Listy regionů
13Led/140

Prodloužení statutu iktového centra v Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko byla v červnu 2013 dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do seznamu Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center s platností do 31.12.2013. Na konci roku 2013 byl tento status blanenské nemocnici na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužen, a to do 31.12.2014.

Nemocnice Blansko, pro naplnění podmínek iktového centra, rozšířila neurologickou jednotku intenzivní péče o tři lůžka a v současné době probíhá výběrové řízení na nákup nového ultrazvukového přístroje ke sledování průtoku krve mozkem. Ostatní materiální i personální vybavení je v blanenské nemocnici na dostatečně vysoké úrovni.

Cévní mozková příhoda (CMP) je obecně druhá nejčastější příčina úmrtí, ročně jen v České republice postihne cca 40 tisíc osob. Onemocnění nepostihuje pouze seniory, ale stále častěji i lidi v produktivním věku. Jedná se o akutní onemocnění, které vyžaduje urgentní specializovanou léčbu. Iktová centra tuto vysoce specializovanou péči o pacienty s CMP zabezpečují, a to jak ve fázi akutní (prostřednictvím tzv. systémové trombolýzy, kdy lze do 4,5 hodiny od vzniku CMP prostřednictvím nitrožilně podané látky zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu), tak i v následujícím období formou intenzivní rehabilitační léčby.

Iktové centrum Nemocnice Blansko zahrnuje komplexní léčbu poskytovanou v součinnosti iktové jednotky, neurologického oddělení, oddělení rehabilitace, oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinických laboratoří a dalších odborných ambulancí (logopedie, psychologie).

Nemocnice Blansko se osvědčením Iktového centra řadí mezi úzký okruh vysoce specializovaných pracovišť a potvrzuje svoji důležitost a nepostradatelnost v rámci sítě všech zdravotnických zařízení.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky