Listy regionů
8Led/140

Rybářské lístky

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře. V prosinci 2012 a v lednu 2013 si takto vyřídilo rybářský lístek celkem 91 rybářů (od prosince 2012 do listopadu 2013 pak bylo vydáno celkem 215 rybářských lístků a na správních poplatcích bylo vybráno 65.600 Kč).

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko hospodaří, jak na vodách pstruhových, tak i mimopstruhových, místní organizace Moravského rybářského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jestřebí, které v současné době sdružují asi 1400 členů.

K vydání nového rybářského lístku stávajícím rybářům postačí předložit občanský průkaz a starý rybářský lístek, noví adepti rybolovu musí mít osvědčení o získané kvalifikaci k lovu ryb. Uvedené doklady předkládají žadatelé na odboru životního prostředí s příslušnou žádostí a po zaplacení správního poplatku jim je rybářský lístek vystaven na počkání.

Formulář „Žádosti o vydání rybářského lístku“ je k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí, popř. na podatelně v Blansku na nám. Republiky 1 anebo na internetových stránkách města Blansko. Rybářský lístek se vystavuje na rok až 10 let, správní poplatek se od osob starších 15 let vybírá dle délky vystavení lístku od 100 do 500 Kč. Mládež do 15 let hradí za vydání rybářského lístku správní poplatek v poloviční výši, to je 50 až 250 Kč.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky