Listy regionů
13Úno/140

Informace o počtu narozených dětí v Boskovicích a možnosti jejich umístění v MŠ Boskovice a ZŠ Boskovice ve školním roce 2014/2015

K 30. 9. 2013 bylo v MŠ Boskovice umístěno 414 dětí. Počet dětí, které odejdou z Mateřské školy Boskovice a k 1. 9. 2014 nastoupí do základní školy (tedy děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008) je 144 dětí. Odklad školní docházky pro školní rok 2013/2014 obdrželo 26 dětí. Počet dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (ty, které dovrší k 31. 8. 2014 tři roky) v Boskovicích a přidružených obcí je 108 dětí. Tyto děti bude potřeba umístit do MŠ Boskovice. Orientační potřeba míst k 1. 9. 2014 v MŠ Boskovice bude 404 dětí, přičemž kapacita MŠ je 415 dětí.

Děti v MŠ k 30. 9. 2013 Děti, kt. odejdou do ZŠ = narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008

Odklady = nar. od 1.9.2006 do 31.8.2007

Děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 BOSKOVICE Potřeba míst v MŠ

Potřeba míst k 1. 9. 2014

414

144

26

108

404

Největší boom v počtu narozených dětí nastal v období 2007 až 2010. Děti narozené v tomto období jsou již umístěny v MŠ Boskovice. Kvůli tomuto očekávanému nárůstu počtu dětí byla k 1. 9. 2012 navýšena kapacita mateřské školy z 397 na 415, a to rekonstrukcí tělocvičny na odloučeném pracovišti ul. Bílkova, ze které se stala běžná třída mateřské školy.

Demografický růst se začíná projevovat v základním školství. Do Základní školy Boskovice dochází dle statistického výkazu M3 k 30. 9. 2013 1137 žáků. Kapacita Základní školy Boskovice je výhledově dostačující.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky