Listy regionů
14Úno/140

Dotace na poskytování sociálních služeb na území města Boskovice

Společnost Podané ruce o.p.s., požádala o poskytnutí dotace na činnost v roce 2014, která zahrnuje realizaci protidrogového programu v rámci města Boskovice, která je součástí projektu Terénní program v rámci města Boskovice. Obsahem projektu je především terénní sociální práce s uživateli drog ve smyslu snižování rizika škod s přínosem jak pro cílovou skupinu, tak pro společnost.

RM schválila Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků města Boskovice -  Dotace na poskytování sociálních služeb na území města Boskovice - realizaci protidrogového programu v rámci města Boskovice mezi městem Boskovice a Společností Podané ruce o.p.s. ve výši 30 000 Kč.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky