Listy regionů
26Úno/140

Dva měsíce provozu nového Informačního centra v Nemocnici Blansko

Dva měsíce od zahájení provozu nového Informačního centra v Nemocnici Blansko výrazně napomohly ke zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí. Recepce informačního centra je po celou dobu chodu maximálně využívána a očekávání vedení blanenské nemocnice o nutnosti informací hned u vstupu do nemocnice jako místa prvního kontaktu se zcela naplnila. Během zmíněných dvou měsíců došlo k transformaci zkušebního provozu s mapováním reálných potřeb na toto místo jak ze strany veřejnosti, tak ze strany jednotlivých provozů Nemocnice Blansko v již zaběhlý a stálý chod, který je nedílnou součástí nemocnice.

INFORMAČNÍ CENTRUM se nachází ve vstupním vestibulu nemocnice a je v provozu ve všední dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 15.00 hodin. Mimo výše stanovenou dobu funguje „informační centrum“ v původním místě, tedy na vrátnici nemocnice (u vjezdu do areálu). Zde, z důvodu nepřetržitého provozu, zůstala evidence „ztráty a nálezy“.

Nové Informační centrum je dostupné na tel. 516 838 111, 516 838 148 a zabezpečuje:

  • - kopírování pro veřejnost
  • - podávání informací o ordinačních dobách lékařů a pohotovosti
  • - podávání informací o umístění odborných ambulancí a oddělení
  • - spojování telefonních hovorů na jednotlivé ordinace a oddělení
  • - vyhledávání informací o autobusových spojích z/do nemocnice

Informační centrum vzniklo v rámci projektu Rekonstrukce vestibulu Nemocnice Blansko. Na tento projekt se blanenské nemocnici podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 1,8 mil. korun, která celou investici pokryla. Pro nemocnici to tudíž neznamenalo finanční zásah ovlivňující její chod. Na počátku roku 2013 byla vytvořena studie a následně projektová dokumentace, která byly nemocnici v květnu 2013 předána. Na základě výběrového řízení zahájila vítězná blanenská firma IKM s.r.o. koncem července stavební práce. K předání hotového díla došlo 9. září 2013.

Kromě Informačního centra nabízí zcela nově zrekonstruovaný vestibul pacientům i návštěvám klidovou zónu s možností posezení, zcela nové komfortní prostory občerstvení s nabídkou teplého denního menu, čerstvých salátů, kávy, zákusků aj. a v neposlední řadě – kompletní wifi free pokrytí vestibulu i občerstvení.

Dva měsíce od zahájení provozu nového Informačního centra potvrdily motto blanenské nemocnice: „Budujeme otevřenou a vlídnou nemocnici, která je vaším partnerem a rádcem“.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky