Listy regionů
20Úno/140

Informace k poplatku za komunální odpad

Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o  místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 4/2012 ve znění pozdějších změn. Výše poplatku pro rok 2014 činí 550,00 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu roce (najdete na stránkách města-měst.úřad-vyhlášky-2/2013 o místních poplatcích).

Obecně závazná vyhláška – umožňuje osvobození nebo úlevy podle článku 6 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku 15 let, žijícím ve společné domácnosti, poplatníkům, kteří se nejméně 3 měsíce zdržují v zahraničí,    …). Žádost o osvobození je třeba podat na aktuální kalendářní rok znovu.

Splatnost poplatku je do 30. dubna 2014 pro ty, kteří mají jednu splátku.

Splatnost pro 2 splátky je 30.4.2014 a 30.9.2014 (rozdělení provádí

správce poplatku na žádost poplatníka).

Platby můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je specielně přidělený VS.

Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net

-městský úřad-formuláře-finanční odbor-

N E P Ř E H L É D N Ě T E

Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před 

31.12.2013, aby je ihned provedli. Předejdete tím navýšení poplatků

o náklady vymáhání.  

Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat

na tel. 516 482 222 nebo svůj dotaz poslat e-mailem na adresu

mu.oprsalova@letovice.net

Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti.

Zdroj: letovice.net

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky